Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 11. februar 2014, kl. 09.15, Møterom 648, 6. et., ES, og hevet kl. 11.00.

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Christian Krohn-Hansen, Marit Melhuus, Marianne Lien (gikk kl. 10.15), Knut Christian Myhre, Kirsten Greiner, Kim Uglum Reenskaug, Malene Brandshaug.

Fra administrasjonen: Terje Hegge (under V-sak 3) og Nina Rundgren (referent).

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Vedtakssakene ble flyttet til først i møtet.

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte8/2013
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuell saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 SAIs 50-årsjubileum

Forslagene til arrangementer og tidsplan ble gjennomgått, og styret ble bedt om å tenke på hva jubileet skal være, på prioriteringer og budsjett. Det var enighet om å slå sammen noen av tiltakene, og fokusere på færre arrangement som vi gjør skikkelig. Det kom videre gode forslag til tema og innhold. Ledelsen reviderer planene, konfererer med jubileumskomiteen, og deretter vil ansatte rekrutteres til å jobbe videre med de ulike arrangementene.

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Regnskap 2013

Styret tar regnskapet for 2013 til etterretning

Saksdokumenter:

Regnskapsrapport 2013
          
V-SAK 4 Årsplan for SAI 2014-2016

Årsplanen vedtas på sirkulasjon, med de endringsforslag som kom i møtet.

Saksdokumenter:

Vedtatt årsplan for perioden 2014 - 2016
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 13. feb. 2014 08:19 - Sist endret 19. feb. 2014 08:48