Møte nr. 3/2014 i Instituttstyret

10. juni 2014, kl. 09.15 - 12.00, Møterom 648, 6. et., ES

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2014

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          
O-SAK 2 Regnskap 1. tertial 2014

Saksdokumenter:

O-sak 2
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Strategi for tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger ved SAI
Vedtaksforslag:

Styret vedtar strategien med de endringer som kom i møtet.

Saksdokumenter:

V-sak 3
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Tilsetting av 2 stipendiater (SKO 1017) for fire år

Sakspapirer deles ut

          
V-SAK 5 Tilsetting av postdoktor (SKO 1352) for to år knyttet til eksternfinansiert prosjekt Overheating/European strains

Sakspapirer deles ut.

          
Publisert 28. mai 2014 08:19 - Sist endret 3. juni 2014 10:53