Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 10. juni 2014, kl. 09.15, Møterom 648, 6. et., ES, og hevet kl. 11.45.

Tilstede:
Ingjerd Hoëm, Christian Krohn-Hansen, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Thomas Hylland Eriksen, Jon Henrik Remme, Kirsten Greiner, Malene Brandshaug, Taran Victoria Wold.

Fra administrasjonen: Erik Handelsby (gikk etter O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          
O-SAK 2 Regnskap 1. tertial 2014

Saksdokumenter:

O-sak 2
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Strategi for tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger ved SAI

Styret vedtar strategien med de endringer som kom i møtet.

Når det gjelder forslag til endring av konkrete formuleringer, kan disse sendes styrets sekretær Nina Rundgren innen onsdag 18. juni kl. 08.00. Endelig strategi sendes styret på epost.

Saksdokumenter:

V-sak 3
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Tilsetting av 2 stipendiater (SKO 1017) for fire år

Vedtak:

A: Styret tilsetter Ståle Wig i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en periode
på fire år. Dersom Wig takker nei går tilbudet videre til nr. tre.

B: Styret tilsetter Lotte Danielsen i 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for en
periode på fire år. Dersom Danielsen takker nei går tilbudet videre til nr. tre.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 5 Tilsetting av postdoktor (SKO 1352) for to år knyttet til eksternfinansiert prosjekt Overheating/European strains

Vedtak:

Styret tilsetter Cathrine Moe Thorleifsson i 100 % stilling som postdoktorstipendiat (SKO 1352) for en periode på to år. Dersom Cathrine Moe Thorleifsson takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr 2, osv.

Ved tilsetting av nr. 1 eller 2 skal det pålegges prøvetid.

          
Publisert 11. juni 2014 09:08 - Sist endret 13. juni 2014 10:54