Instituttadministrasjonen

Administrasjonen holder til i 6. etasje i Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31. Ekspedisjonskontoret er åpent mandag til fredag kl. 12:00 -15:00.

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for: Forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.
 

Nina Rundgren

Administrativ leder

Liv Christina Varen

Studiekoordinator

Sarah Frost Logan

Studiekonsulent bachelorprogrammet

Emilie Fuglerud Wallin

Studiekonsulent masterprogrammet

Mette K. Stenberg

Konsulent

Hilde Spjelkavik Kveseth

Forskningsrådgiver

Erik Bjørnstad Engblad

Kommunikasjonsrådgiver