Instituttadministrasjonen

Administrasjonen holder til i 6. etasje i Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31. Ekspedisjonskontoret er åpent mandag til fredag kl. 12:00 -15:00.

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for: Forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.
 

Nina Rundgren

Administrativ leder

Liv Christina Varen

Studiekoordinator

Sarah Frost Logan

Studiekonsulent bachelorprogrammet

Emilie Fuglerud Wallin

Studiekonsulent masterprogrammet

Erik Bjørnstad Engblad

Kommunikasjonsrådgiver

Hilde Spjelkavik Kveseth

Forskningsrådgiver