Instituttledelsen

Instituttleder er øverste leder for SAI og leder for instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode av fire år. Programledere har overordnet ansvar for kvaliteten på studieprogrammene. Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet.

Rune Flikke

Instituttleder

Brita Langeid

Administrativ leder

Marianne Lien

Nestleder og forskningsleder

Kenneth Bo Nielsen

Undervisningsleder

Nefissa Naguib

PhD-leder

Sarah Frost logan

 

Studiekoordinator