Instituttledelsen

Instituttleder er øverste leder for SAI og leder for instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode av fire år. Programledere har overordnet ansvar for kvaliteten på studieprogrammene. Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelse av instituttet.

Knut Gunnar Nustad

Instituttleder

Nina Rundgren

Administrativ leder

Marianne Lien

Nestleder og programleder PhD

Rune Flikke

Undervisningsleder