Aktuelle saker - Side 3

Bildet kan inneholde: font, rektangel.
Publisert 2. mars 2022 10:22

- Det er allerede global oppmerksomhet på, og kritikk av, statsminister Modis illiberale og autoritære styreform på hjemmebane, og Indias tilbakeholdne kritikk av Russland kan fort bli tolket dit, at Modi fint kan leve med en illiberal internasjonal orden – og at han befinner seg ganske bra i selskap med autoritære leder som Putin og Trump, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen.

Bildet kan inneholde: dagtid, grønn, verden, motorkjøretøy, font.
Publisert 16. feb. 2022 10:29

- Dersom BJP tiltrekker seg et solid flertall av stemmene i UP vil det gi Yogi og Modi fullmakt til å ta partiets religiøse polariseringseksperiment videre til andre deler av landet med stor selvtillit. Det vil også gi dem en unnskyldning til å la materielle og reelle utfordringer som økonomisk nedgang og skyhøy arbeidsledighet forbli i det politiske baksetet, skriver Kenneth Bo Nielsen og Guro W. Samuelsen.

Bildet kan inneholde: eiendom, produkt, utgivelse, gjøre, materiell eiendom.
Publisert 4. feb. 2022 09:50

- Den nasjonalistiske politikkmodellen der vi kunne forestille oss nasjonalstaten som en selvforsynt enhet hvis ledere beskytter vanlige folk innenfor grensene mot truende fremmede krefter, har vært i ferd med å rakne i tiår. Og fordi denne modellen blir stadig vanskeligere å opprettholde, kan vi forvente mer av slik symbolnasjonalisme fra dens tilhengere. Det er i økende grad alt de har igjen å tilby, skriver Keir Martin i Morgenbladet.