Keir Martin om regjeringens forsknings- og universitetspolitikk

- Den nasjonalistiske politikkmodellen der vi kunne forestille oss nasjonalstaten som en selvforsynt enhet hvis ledere beskytter vanlige folk innenfor grensene mot truende fremmede krefter, har vært i ferd med å rakne i tiår. Og fordi denne modellen blir stadig vanskeligere å opprettholde, kan vi forvente mer av slik symbolnasjonalisme fra dens tilhengere. Det er i økende grad alt de har igjen å tilby, skriver Keir Martin i Morgenbladet.

Bildet kan inneholde: eiendom, produkt, utgivelse, gjøre, materiell eiendom.

I en kronikk i Morgenbladet setter førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt Keir Martin spørsmål ved de store diskusjonene viet til universitetene i den norske samfunnsdebatten. Martin peker på regjeringens fokus på norsk fagspråk og kuttene i midler til forskningsrådet som deler av en bevisst symbolnasjonalisme som maler internasjonaliseringen som en trussel mot det norske utdanningssystemet. 

Les hele kronikken.

Publisert 4. feb. 2022 09:50 - Sist endret 3. juni 2022 13:31