Axel Sommerfelt tilegnes temadel i tidsskriftet "History and Anthropology"

Axel Sommerfelt har vært en vesentlig bidragsyter til norsk antropologi i mange år: - En av de største doldisene i skandinavisk antropologi, sier Thomas Hylland Eriksen.

Bildet kan inneholde: briller, nese, briller, synsomsorg, tartan.

Foto: Tone Sommerfelt

Axel Sommerfelt tilhører den første generasjonen av moderne sosialantropologer i Norge og var en del av den såkalte «loftsgjengen» på Etnografisk museum i Oslo. Han tok magistergraden i Oslo før han reiste på feltarbeid til Uganda i 1957. Deretter fikk Sommerfelt jobb som universitetslektor i Salisbury (nå Harare), før antropologen vendte tilbake til Norge og Sosialantropologisk institutt (SAI) i 1966 etter å ha blitt kasta ut av Rhodesia fordi han tok stilling mot Ian Smiths rasistiske regime.

Sammen med Prio-forsker Tone Sommerfelt og Marek Jakoubek, leder for Etnografisk institutt ved Charles universitet i Praha, har professor ved SAI Thomas Hylland Eriksen satt sammen en temadel om Axel Sommerfelt i tidsskriftet History and Anthropology.

- I tillegg har vi skrevet om hans betydning som afrikanist og plassert ham faghistorisk, sier Hylland Eriksen.

Politisk antropologi på høyt nivå

Axel Sommerfelt har undervist og veileda svært mange studenter, inkludert Hylland Eriksen sjøl, som løfter fram Sommerfelts presise form, vennlige vesen og betydelige kunnskapsnivå.

- I denne temadelen er Axels artikkel om etnisitet i Toro, opprinnelig presentert på Ethnic Groups and Boundaries-symposiet i 1967, tatt med, sier han.

- Denne publikasjonen er viktig fordi den løfter fram en av de største doldisene i skandinavisk antropologi. Axels studier i politisk antropologi holder høyt nivå, og mange fortjener å bli oppmerksom på hans bidrag, både her i landet og andre steder.

Les Hylland Eriksens artikkel og temadelen i History and Anthropology.

Av Erik Engblad
Publisert 8. mars 2022 08:47 - Sist endret 8. mars 2022 22:16