2022

Sist endret 3. juni 2022 13:26 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Hytta er et slags feste for folk, den er et slag anker for slekta, for mange storfamilier i hvert fall, sier Anita Nordeide.

Sist endret 22. mars 2022 10:55 av Erik Engblad

Bachelorstudenter i antropologi høster erfaring fra arbeidslivet.

Sist endret 22. mars 2022 10:50 av Erik Engblad
Sist endret 21. mars 2022 17:36 av Erik Engblad

I dette intervjuet, publisert i den 42. utgaven av Ethnographiques.org reflekterer Arnd Schneider på sitt arbeid ved kryssingene mellom kunst og antropologi. 

Sist endret 8. mars 2022 22:16 av Erik Engblad

Axel Sommerfelt har vært en vesentlig bidragsyter til norsk antropologi i mange år: - En av de største doldisene i skandinavisk antropologi, sier Thomas Hylland Eriksen.

Sist endret 8. mars 2022 08:49 av Erik Engblad
Sist endret 21. mars 2022 13:55 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. juni 2022 12:39 av Erik Engblad

Elisabeth Schober er blant forskerne som skal delta på konferansen til European Association of Social Anthropologists (EASA) i juli: - Vi gleder oss til å være en aktiv del av denne store antropologiske begivenheten.

Sist endret 3. juni 2022 13:27 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Mange var redde for at dette skulle bli vanskelig. Men når jeg begynte å se litt nærmere på de nye reglene, oppdaget jeg at dette ikke er så annerledes enn det vi har gjort hele tiden, sier førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Ingjerd Hoem.

Sist endret 3. juni 2022 13:31 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Den nasjonalistiske politikkmodellen der vi kunne forestille oss nasjonalstaten som en selvforsynt enhet hvis ledere beskytter vanlige folk innenfor grensene mot truende fremmede krefter, har vært i ferd med å rakne i tiår. Og fordi denne modellen blir stadig vanskeligere å opprettholde, kan vi forvente mer av slik symbolnasjonalisme fra dens tilhengere. Det er i økende grad alt de har igjen å tilby, skriver Keir Martin i Morgenbladet.

Sist endret 3. juni 2022 13:32 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Vi har her en forordning som kriminaliserer konversjon til en større grad en tidligere og som legitimerer og gir mandat til statlig- og tredjeparts-innblanding i individers valg om hvem de kan gifte seg med, sier Kenneth Bo Nielsen om lovgivning rundt Kjærlighets-Jihad.

Sist endret 20. juni 2022 10:09 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- De indiske eksportbegrensningene føyer seg inn i en bredere tendens av proteksjonisme som følge av prisuroligheter utløst av Ukraina-krigen, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen i Transit Magasin. 

Sist endret 3. juni 2022 13:33 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Formålet med Sergej Lavrovs besøk i India, og også tilsvarende besøk i Kina dagene i forveien, må sees i sammenheng med den handelssituasjonen Russland står overfor som følge av vestlige sanksjoner, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen.

Sist endret 3. juni 2022 13:34 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Dersom BJP tiltrekker seg et solid flertall av stemmene i UP vil det gi Yogi og Modi fullmakt til å ta partiets religiøse polariseringseksperiment videre til andre deler av landet med stor selvtillit. Det vil også gi dem en unnskyldning til å la materielle og reelle utfordringer som økonomisk nedgang og skyhøy arbeidsledighet forbli i det politiske baksetet, skriver Kenneth Bo Nielsen og Guro W. Samuelsen.

Sist endret 3. juni 2022 13:34 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Selv om det her er snakk om regionale valg opptar Modi så mye plass i indisk politikk at alle valg i et eller annet omfang handler om ham, skriver Kenneth Bo Nielsen og Guro Warhuus Samuelsen.

Sist endret 3. juni 2022 13:35 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Det er allerede global oppmerksomhet på, og kritikk av, statsminister Modis illiberale og autoritære styreform på hjemmebane, og Indias tilbakeholdne kritikk av Russland kan fort bli tolket dit, at Modi fint kan leve med en illiberal internasjonal orden – og at han befinner seg ganske bra i selskap med autoritære leder som Putin og Trump, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen.

Sist endret 3. juni 2022 13:31 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Dette er en skikkelig vanskelig diplomatisk balansegang for India. Men de har inntatt sin posisjon fordi det tjener indiske interesser. India forsøker å ikke distansere seg fra noen av de viktige partene, Sier Kenneth Bo Nielsen til Dagsavisen.

Sist endret 3. juni 2022 13:35 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Hvis Norge er blind for Indias store menneskerettighetsutfordringer, står vi i fare for å bidra til økt ulikhet og undertrykking, til tross for gode intensjoner, skriver Kenneth Bo Nielsen i en kronikk i Vårt Land.

Sist endret 3. juni 2022 13:32 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Det er verdt å bemerke at nettopp høyesterett de siste årene under Modi har uttrykt stigende bekymring over det «enorme potensiale for misbruk» som ligger i oppvigleri-paragrafen, og har oppfordret til at den avskaffes, skriver Kenneth Bo Nielsen.

Sist endret 22. mars 2022 10:46 av Erik Engblad
Sist endret 3. juni 2022 13:36 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- I dag kan vi trygt si at folk har større krav til komfort. Det skal være vei, vann og strøm. Denne infrastrukturen er dyr om det kun er snakk om en hytte, sier Marianne Lien i intervju med NRK.

Sist endret 8. mars 2022 08:49 av Erik Engblad
Sist endret 3. juni 2022 13:37 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Mitt spørsmål til meg selv og min generasjon er om vi kanskje burde lære å sette pris på fritid og være kritiske til arbeidskulturen vi har akseptert siden den industrielle revolusjonen, sier Ståle Wig.  

Sist endret 3. juni 2022 13:39 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Fattigfolk reiser gjennom jungel, på hesteryggen, med korrupte smuglere for å komme seg til denne plassen hvor de håper på en lettere hverdag, sier Ståle Wig på Dagsnytt 18.

Sist endret 3. juni 2022 13:40 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Gradvis gikk det opp for meg at Cuba var en slags koffertøkonomi. Mesteparten av forbruksvarene – klær, mobiltelefoner og annet som folk ville ha – ble fraktet til øya med bagasje i ordinære passasjerfly, skriver Ståle Wig i Morgenbladet.