2022

Sist endret 3. juni 2022 13:26 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Hytta er et slags feste for folk, den er et slag anker for slekta, for mange storfamilier i hvert fall, sier Anita Nordeide.

Sist endret 29. aug. 2022 15:13 av Gro Lien Garbo
Sist endret 22. mars 2022 10:55 av Erik Engblad

Bachelorstudenter i antropologi høster erfaring fra arbeidslivet.

Sist endret 22. mars 2022 10:50 av Erik Engblad
Sist endret 15. aug. 2022 11:38 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 21. mars 2022 17:36 av Erik Engblad

I dette intervjuet, publisert i den 42. utgaven av Ethnographiques.org reflekterer Arnd Schneider på sitt arbeid ved kryssingene mellom kunst og antropologi. 

Sist endret 8. mars 2022 22:16 av Erik Engblad

Axel Sommerfelt har vært en vesentlig bidragsyter til norsk antropologi i mange år: - En av de største doldisene i skandinavisk antropologi, sier Thomas Hylland Eriksen.

Sist endret 8. mars 2022 08:49 av Erik Engblad
Sist endret 2. sep. 2022 15:49 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 10. aug. 2022 13:21 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 10. aug. 2022 10:09 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 21. mars 2022 13:55 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. juni 2022 12:39 av Erik Engblad

Elisabeth Schober er blant forskerne som skal delta på konferansen til European Association of Social Anthropologists (EASA) i juli: - Vi gleder oss til å være en aktiv del av denne store antropologiske begivenheten.

Sist endret 3. juni 2022 13:27 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Mange var redde for at dette skulle bli vanskelig. Men når jeg begynte å se litt nærmere på de nye reglene, oppdaget jeg at dette ikke er så annerledes enn det vi har gjort hele tiden, sier førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Ingjerd Hoem.

Sist endret 3. juni 2022 13:31 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Den nasjonalistiske politikkmodellen der vi kunne forestille oss nasjonalstaten som en selvforsynt enhet hvis ledere beskytter vanlige folk innenfor grensene mot truende fremmede krefter, har vært i ferd med å rakne i tiår. Og fordi denne modellen blir stadig vanskeligere å opprettholde, kan vi forvente mer av slik symbolnasjonalisme fra dens tilhengere. Det er i økende grad alt de har igjen å tilby, skriver Keir Martin i Morgenbladet.

Sist endret 3. juni 2022 13:32 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Vi har her en forordning som kriminaliserer konversjon til en større grad en tidligere og som legitimerer og gir mandat til statlig- og tredjeparts-innblanding i individers valg om hvem de kan gifte seg med, sier Kenneth Bo Nielsen om lovgivning rundt Kjærlighets-Jihad.

Sist endret 3. okt. 2022 09:50 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- India er kanskje det tydeligste eksemplet som går mot den globale trenden av økende konsum av kjøtt i takt med økte inntekter, sier Kenneth Bo Nielsen på the Nordic Asia Podcast.

Sist endret 15. aug. 2022 11:57 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Den lovgivende og utøvende makten brukes i stadig større grad til å omdanne India til en hindunasjon – hindu rashtra – slik hindunasjonalistene har som erklært mål, sier Kenneth Bo Nielsen i intervju med forskningsmagasinet Apollon. 

Sist endret 28. sep. 2022 12:23 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Det mest problematiske med Solheims kommentar er likevel hvordan dagens situasjon for muslimer, men også kristne og andre minoriteter, blir avfeid som noe trivielt – noe man kan skrive om «en annen gang», skriver Kenneth Bo Nielsen, Karina Standal og Solveig Aamodt.

Sist endret 20. juni 2022 10:09 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- De indiske eksportbegrensningene føyer seg inn i en bredere tendens av proteksjonisme som følge av prisuroligheter utløst av Ukraina-krigen, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen i Transit Magasin. 

Sist endret 3. juni 2022 13:33 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Formålet med Sergej Lavrovs besøk i India, og også tilsvarende besøk i Kina dagene i forveien, må sees i sammenheng med den handelssituasjonen Russland står overfor som følge av vestlige sanksjoner, skriver Kenneth Bo Nielsen og Jostein Jakobsen.

Sist endret 30. juni 2022 11:07 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

– Dette er tydelig en hevnaksjon fra myndighetene mot en kritisk journalist, sier Kenneth Bo Nielsen til NRK.

Sist endret 3. juni 2022 13:34 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Dersom BJP tiltrekker seg et solid flertall av stemmene i UP vil det gi Yogi og Modi fullmakt til å ta partiets religiøse polariseringseksperiment videre til andre deler av landet med stor selvtillit. Det vil også gi dem en unnskyldning til å la materielle og reelle utfordringer som økonomisk nedgang og skyhøy arbeidsledighet forbli i det politiske baksetet, skriver Kenneth Bo Nielsen og Guro W. Samuelsen.

Sist endret 3. juni 2022 13:34 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Selv om det her er snakk om regionale valg opptar Modi så mye plass i indisk politikk at alle valg i et eller annet omfang handler om ham, skriver Kenneth Bo Nielsen og Guro Warhuus Samuelsen.

Sist endret 16. sep. 2022 15:37 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Hva man enn måtte mene om Solheims kronikk, så fikk han med den plutselig åpnet et mulighetsrom for en ganske omfattende, energisk og forskningsbasert offentlig diskusjon om hvordan man skal forstå India i dag, skriver Kenneth Bo Nielsen.