Ståle Wig om lovbrudd på etnografisk feltarbeid

- Å respektere vertslandets lover er en viktig tommelfingerregel, men etnografisk forskning kan lede forskere inn i komplisert etisk terreng, hvor prinsippet om å ikke utsette de man studerer for fare kan komme i konflikt med idealet om å følge loven, Skriver Ståle Wig.

I et innlegg på Ethnographic Marginalia skriver Ståle Wig, postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, om sine opplevelser fra feltarbeid på Cuba og om hvordan det noen ganger er nødvendig å bryte loven for å gjøre det som er riktig overfor de man studerer.

Les hele innlegget.

Publisert 10. mars 2021 18:40 - Sist endret 15. mars 2021 13:48