Marianne Lien intervjuet i Hytteliv om det å dele hytte med andre

- Det fin­nes utal­li­ge mo­del­ler for sam­eie. Det gjel­der bare å diskute­re seg frem til en mo­dell som er til­pas­set uli­ke be­hov og øns­ker, sier Marianne Lien om det å dele hytte med 27 andre.

Professor ved Sosialantropologisk institutt Marianne Lien har vært intervjuet i Hytteliv 16. mars om fordeler og ulemper ved det å dele hytte med flere andre. 

Les hele intervjuet.

Publisert 17. mars 2021 13:27 - Sist endret 23. mars 2021 09:32