Catharina Sletner, Marianne Lien, Ola Gunhildrud Berta og Thomas Hylland Eriksen i debatt om forskningsdata i Morgenbladet

De siste ukene har det pågått en debatt i Morgenbladet, om publisering av forskningsdata, mellom Tore Wig og Catharina Sletner, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen og Ola Gunhildrud Berta.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, linje, merke.

Er åpen publisering av forskningsdata en nyttig kvalitetssikring for kvalitativ forskning, slik Tore Wig, professor ved Institutt for statsvitenskap, foreslår? Og er det egentlig mulig, eller ønskelig, å gjøre alt etnografisk feltmateriale tilgjengelig for offentligheten? Catharina Sletner, Marianne Lien og Thomas Hylland Eriksen tar til orde for at etiske hensyn bør veie tyngst, og at feltnotater har begrenset verdi for andre. Ola Gunhildrud Berta spør også om man burde diskutere forskningsetikk i det offentlige rom når det finnes spesialiserte for dette, der disse diskusjonene allerede pågår. 

Publisert 9. feb. 2021 09:15 - Sist endret 1. mars 2021 18:25