2021 - Side 3

Sist endret 22. apr. 2021 10:12 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 11. mai 2021 16:09 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Istedenfor å lete etter definisjoner tror jeg det vil være bedre for oss å spørre hvordan vi best kan leve sammen på tvers av arter i en verden som allerede er sammenflettet, rotete og skjør, og der det ikke er noe tydelig skille mellom natur og kultur, og det aldri har vært det heller, sier Marianne Lien i forelesningen.

Sist endret 7. apr. 2021 09:35 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Vi møter gjerne klimakrisen med kunnskap og mer forskning og en følelse av at dette må vi ta kontroll på. Spørsmålet er om denne tilnærmingen er tilstrekkelig- og om vi noensinne egentlig hatt kontroll, sier Marianne Lien i samtale med Sturla Stålsett.

Sist endret 26. jan. 2021 09:33 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Den viktigste grunnen er hjemmekontor. Det er et manglende oppmøtekrav, og veldig mange jobber hjemmefra. Da har du mistet den eneste grunnen til at du ikke kunne dra på hytta før, sier Marianne Lien om økt flytting til hytta.

Sist endret 23. mars 2021 09:32 av Erik Engblad

- Det fin­nes utal­li­ge mo­del­ler for sam­eie. Det gjel­der bare å diskute­re seg frem til en mo­dell som er til­pas­set uli­ke be­hov og øns­ker, sier Marianne Lien om det å dele hytte med 27 andre.

Sist endret 23. feb. 2021 16:54 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- "Når var sist du leste en bok uten å sjekke telefonen din?" er spørsmålet Nefissa Naguib og Ståle Wig stiller i et innlegg på Society for Cultural Anthropology sine nettsider.

Sist endret 18. mai 2021 10:55 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

– Hvis du kommer med bekjennelsen uten at det krever mye av deg, og uten å ha sett an den du forteller til, kan det oppfattes som en manglende anerkjennelse av mottakeren. Det skal ta tid å bygge opp tillit, sier Nora Gotaas i et intervju på Forskning.no.

Sist endret 15. mars 2021 13:42 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 26. jan. 2021 09:21 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 5. mars 2021 19:26 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 15. feb. 2021 11:16 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Vi burde tenke på hvordan den nødvendige teknologien kan gjøres lett tilgjengelig for lokale aktører istedenfor å overlate resirkuleringen av elektronisk-avfall til store selskaper, sier Samwel Moses Ntapanta i intervju med Casa de Globo. 

Sist endret 22. jan. 2021 11:16 av Erik Engblad

- Ideen om at det skulle være en motsetning mellom å støtte avkolonisering og støtte kvinners kamp for å ha kontroll over egen kropp er, mildt sagt, besynderlig, skriver antropologene María Guzmán-Gallegos, Astrid B. Stensrud, Cecilia G. Salinas og Mónica Amador.

Sist endret 12. jan. 2021 08:44 av Erik Engblad

- Jeg er glad for å ha blitt tildelt dette stipendet og ser fram til å samarbeide med forskere ved SUM med forskning på COVID-19, og ser fram til å dele mine egne funn med dem, sier Eirik Bryhn Jacobsen om stipendet. 

Sist endret 11. feb. 2021 20:11 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Selv om en økonomisk aktivitet kan være legal, vil det i praksis være vanskelig å lykkes med en business uten å bøye eller bryte regelverket, sier Ståle Wig om hvordan cubanere klarer seg i dagens cubanske økonomi. 

Sist endret 15. mars 2021 13:48 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Å respektere vertslandets lover er en viktig tommelfingerregel, men etnografisk forskning kan lede forskere inn i komplisert etisk terreng, hvor prinsippet om å ikke utsette de man studerer for fare kan komme i konflikt med idealet om å følge loven, Skriver Ståle Wig.

Sist endret 19. apr. 2021 09:39 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

– Folk har ikke store forventninger til at det skal komme noe godt ut av partikongressen. Det er likevel et symbolsk viktig skifte som skal skje, sier Ståle Wig om Raul Castros forventede avgang.

Sist endret 3. feb. 2021 11:17 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Folk med god inntekt snakker ofte om hvor hardt de har jobbet for å fortjene hver krone, men sannheten er at vi som lever i den velstående delen av verden, først og fremst har hatt flaks, skriver Ståle Wig og Aksel Braanen Sterri i Dagbladet.

Sist endret 7. apr. 2021 11:17 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 17. mars 2021 13:03 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 11. jan. 2021 18:10 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 11. feb. 2021 19:39 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. feb. 2021 10:29 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 11. mai 2021 11:43 av Magnus Olav Nyaas Ravnå