2021

Sist endret 7. juni 2021 10:28 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 6. sep. 2021 13:18 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 3. apr. 2021 15:30 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. juni 2021 10:22 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. feb. 2021 15:40 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 29. okt. 2021 08:31 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 21. jan. 2021 18:25 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. feb. 2021 11:21 av Erik Engblad

- Sverige anerkjenner ikke at det har hatt en annen strategi, staten og helsemyndighetene påstår nå at de alltid har hatt samme strategi som resten av verden, noe som helt tydelig er en løgn, sier Camelia Dewan om Sveriges håndtering av COVID-19.

Sist endret 15. mars 2021 13:54 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- I andre land har lederne gått av når strategien har mislyktes. I Sverige kunne vi gjort flere tiltak, og vi kunne gjort dem tidligere. Færre kunne dødd, sier Camelia Dewan i intervju med Khrono.

Sist endret 6. sep. 2021 13:37 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- I Bangladesh har det vært allmenn kjent i over hundre år at fylling av hydrologiske aktive deltaer som eroderer og vokser medfører økt risiko for flom, sier Camelia Dewan i intervjuet. 

Sist endret 26. jan. 2021 09:32 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Jeg har vært vitne til de radikalt forskjellige strategiene og strengere, raskere tiltakene som har vært iverksatt i Norge, samtidig som jeg har måtte leve gjennom at de svenske myndighetene har latt viruset løpe gjennom samfunnet, skriver Camelia Dewan i et blogginnlegg på Corona Times.

Sist endret 1. mars 2021 18:25 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

De siste ukene har det pågått en debatt i Morgenbladet, om publisering av forskningsdata, mellom Tore Wig og Catharina Sletner, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen og Ola Gunhildrud Berta.

Sist endret 11. jan. 2021 18:42 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 9. juni 2021 11:48 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

Gi meg et navn har heller fått meg til å reflektere over tid. Utstillingen minnet meg på at til og med de såkalte revolusjonære, visjonære, eller ukonvensjonelle er barn av sin egen tid. De kan bryte noen konvensjoner, men fortsatt reprodusere andre; som i dette tilfellet hvor Munch er med på å opprettholde fordommer og forestillinger om mennesker som så annerledes ut enn han selv, skriver Cecilia Salinas. 

Sist endret 22. apr. 2021 10:16 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Å undersøke hvordan kolonisering har påvirket verdens historie og fortsetter å påvirke dagens samfunn, er viktig. Viten-spalten 8. april illustrerer nettopp behovet for nyansert historisk kunnskap og økt satsing på samfunnsfag, skriver forfatterne i et innlegg i Klassekampen.  

Sist endret 2. aug. 2021 13:16 av Magnus Olav Nyaas Ravnå

- Dette forbudet mot oppdrettsnæringen i Argentina er et kraftig varsko om en praksis som på lengre sikt må endres. Spørsmålet nå er om andre følger etter Argentina. For å unngå det må hensyn til lokalbefolkningen uten direkte forbindelse til næringen tas bedre hensyn til, skriver Cecilia Salinas, Rune Flikke og Javier Ciancio i en kronikk i Aftenposten.

Sist endret 22. jan. 2021 14:01 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 3. feb. 2021 11:16 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 9. juni 2021 11:39 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 11. feb. 2021 20:08 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 1. mars 2021 18:43 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 16. sep. 2021 13:09 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 15. feb. 2021 11:14 av Magnus Olav Nyaas Ravnå
Sist endret 6. apr. 2021 08:21 av Erik Engblad

- Hendelsen i Suezkanalen burde være en vekker for mange, skriver Elisabeth Schober og Hege Høyer Leivestad.

Sist endret 2. aug. 2021 14:02 av Magnus Olav Nyaas Ravnå