Thomas Hylland Eriksen med nekrolog over David Graeber

David Graeber døde onsdag 2. september, 59 år gammel. I nekrologen publisert i Morgenbladet, beskriver Thomas Hylland Eriksen ham som "den viktigste antropologen i vår generasjon".

- Mye av hans forfatterskap, både det akademiske og det politiske, viser at en annen verden er mulig, og at vårt samfunn ikke er den eneste løsningen, skriver Hylland Eriksen i nekrologen.

I tillegg til å være en framragende antropolog, var David Graeber aktivist, anarkist og opphavsmann til begrepet "bullshit jobs".

Les nekrologen i Morgenbladet.

Publisert 9. sep. 2020 11:17 - Sist endret 9. sep. 2020 11:17