Prosjekt ledet av Paul Wenzel Geissler og Ruth Prince får støtte fra Norges forskningsråds FRIPO

Prosjektet "Covid-19, Universal Health Coverage, and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study" mottar 12 millioner i nye midler fra NFR under tema global helse.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Prosjektet "Covid-19, Universal Health Coverage, and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study" er ledet av førsteamanuensis Ruth Prince ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, i fellesskap med professor Paul Wenzel Geissler ved Sosialantropologisk institutt. 

Prosjektet tar utgangspunkt i Kenya, som etnografisk casestudie, for å undersøke pandemiens effekter på afrikanske helsesystemer, inkludert UHC-agendaen (Universal Health Coverage). Det skal særlig fokuseres på nøkkelfeltene mødrehelse og primærhelsetjeneste, kronisk sykdomsbehandling, sykdomsovervåking og datahåndtering.

Les mer om innvilgningen av midler.

Publisert 18. des. 2020 21:00 - Sist endret 18. des. 2020 21:00