Sosialantropologi ved UiO blant de høyest rangerte i verden

Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo kommer svært godt ut i en fersk, internasjonal rangering. Det er det høyest rangerte faget ved universitetet i perioden 2017-2019. 

Sosialantropologi-faget ved Universitetet i Oslo (UiO) kommer på 25. plass i verden i den såkalte QS World University Ranking som ble offentliggjort nylig. Faget er det høyest rangerte ved UiO, i perioden 2017-2019.

- Dette er meget gledelig, og et resultat av solid lagarbeid over tid, sier instituttleder Rune Flikke ved Sosialantropologisk institutt (SAI).  

Styrket seg som svar på evaluering

Flikke forteller at Sosialantropologisk institutt har jobbet systematisk med å styrke seg etter at Norges forskningsråd i 2011 konkluderte med at norsk sosialantropologi var empirisk sterkt, men manglet teoretiske ambisjoner.

- I etterkant av denne evalueringen ble instituttet tildelt det institusjonsforankrede, strategiske prosjektet  Anthropos and the material. Gjennom dette forskningsprosjektet jobbet forskerne fram faglige fokus og dynamiske forskningsgrupper som igjen resulterte i en rekke solide publikasjoner og forskningsprosjekter, sier han.

Instituttlederen peker også på at rekruttering av fem ambisiøse, internasjonale forskere har fornyet fagmiljøet når det gjelder teoretiske perspektiver.

Gir motivasjon i det videre arbeidet

Flikke ser rangeringen som et anerkjennende klapp på skulderen og som en motivasjon i det langsiktige arbeidet videre.

- Denne faglige anerkjennelsen gir oss en ny giv både på rekrutterings- og undervisningsfronten, sier Flikke.

Slik blir fagene rangert

QS World University Ranking bruker fire indikatorer i rangeringen: Akademisk omdømme, omdømme blant arbeidsgivere, siteringer og H-index (antall publiserte artikler og antall siteringer).

Vekten for hver av de fire indikatorene varierer avhengig av fagområde. For eksempel kan vekten av akademisk omdømme variere fra 40 % (biologi) til 80 % (engelsk). Som regel legger QS større vekt på omdømme innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, mens siteringer har større tyngde innenfor de medisinske og naturvitenskapelige fagene.

Det finnes alltid metodeutfordringene ved rangeringer av denne typen. Å sammenlikne fag med fag regnes likevel som mer treffsikkert og mindre komplekst enn å sammenlikne hele institusjoner.

Også filosofi gjør det svært bra

UiO er blant de 50 beste institusjonene i verden på sju fag og blant de 100 beste på 16 fag. Det har skjedd en positiv utvikling over tid: I 2015 hadde UiO kun to fag blant de 50 beste og ni blant de 100 beste.

På enkeltfag er UiO høyest rangert på antropologi og filosofi (25), Earth and Marine sciences (33), utdanning (40), kommunikasjon og teologi (45) og anatomi/fysiologi (48). Filosofi har sterkest fremgang i år, mens antropologi er det faget ved UiO som er gjennomsnittlig høyest rangert i tidsperioden 2017-2019.

Publisert 25. mars 2019 15:11 - Sist endret 25. mars 2019 15:11