Marianne Lien og Keir Martin får støtte fra Norges forskningsråd

Forskningsråds-millioner går til prosjekter om teknologi i hverdagslivet og middelklassens bruk av psykoterapi, ledet av Marianne Lien og Keir Martin fra Sosialantropologisk institutt.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Prosjektet "Private Lives: Embedding Sociality at Digitial 'Kitchen-tables'" er et resultat av Nordisk laboratorium - et samarbeid mellom Tuva B. Broch, Tone Høgblad, Tom Bratrud, Jonas Kure Buer, Nefissa Naguib og Marianne Lien. Målsetningen er å forstå konsekvensene av tiltakende teknologisk inngripen i sosialt og kulturelt liv, i tillegg til å utvikle den etnografiske verktøykassa i møte med digitale medier som en integrert del av hverdagslivet. Midlene fra Forskningsrådet skal finansiere tre postdoktorstillinger, og prosjektet vil ledes av Marianne Lien.

Prosjektet "Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class" skal arbeide med subjektive prosesser i utviklingen av nye identiteter gjennom en komparativ etnografisk undersøkelse av den nye, globale middelklassens forhold til psykoterapi som en skapelse av selvet. Keir Martin vil lede prosjektet, som vil ansette to postdoktorer.

Publisert 19. des. 2019 09:54 - Sist endret 20. des. 2019 14:31