Call for abstracts; temanummer i NAT

Kommende temanummer i Norsk antropologisk tidsskrift vil sette fokus på Norge i dag gjennom temaet «hjem» - i begrepets og temaets videste forstand. Frist for abstracts er 25. mars 2019. 

På initiativ fra Marianne E. Lien og Nefissa Naguib ble Nordisk Laboratorium (NorLab) lansert ved sosialantropologisk institutt, UiO, januar 2019. Se nettsiden vår for mer informasjon.

Gjennom NorLab har vi et eksplisitt mål om å være en arena for kompetansebygging innen nordisk etnografi og en arena for å genere samarbeid. I denne forbindelse skal vi (Tuva Beyer Broch og Tom Bratrud) nå i gang med å redigere et temanummer i NAT som – i dialog med tidligere forskning – setter fokus på Norge i dag.

NorLab arrangerer en seminarrekke i 2019 med fokus på hjem. Så langt har vi hatt innlegg fra Hilde Lidén, Halvard Vike og neste ut er Thomas Hylland Eriksen. Det er med utgangspunkt i seminarrekken at temanummeret vil sette fokus på Norge i dag gjennom temaet «hjem» - i begrepets og temaets videste forstand. Frist for abstracts er 25. mars 2019. Se vedlegg for mer informasjon.

Publisert 1. mars 2019 08:35 - Sist endret 8. mars 2019 16:04