SAIs fagmiljø får toppkarakter

Forskningsrådet har evaluert det samfunnsvitenskapelige fagområdet i Norge og gir Sosialantropologisk institutt vurderingen "excellent".

Forskningsrådet har de siste to årene gjennomført en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet i Norge. Formålet har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskningen formidles og tas i bruk.

Evalueringen gir fagmiljøene innen sosialantropologi, sosiologi og økonomi ved SV-fakultetet ved UiO vurderingen "excellent".

Forskningsrådets nettsider sier administrerende direktør John Arne Røttingen:

Evalueringa viser at sosialantropologi er juvelen i krona av norsk, samfunnsvitskapleg forsking. Fagfeltet produserer forsking av høg kvalitet og er heilt framme i den internasjonale forskingsfronten. På same tid klarer dei å vere relevante og ha samfunnseffektar bade innanfor Noreg, og ut over grensene våre.

Aktiv og engasjert stab

Instituttleder Knut Nustad er svært fornøyd med den gode rangeringen i SAMEVAL.

– Vi er et lite, men svært aktivt forskningsmiljø med mange forskere og undervisere på internasjonalt toppnivå. Det gode resultatet skyldes at vi har en aktiv og engasjert stab som klarer å kombinere toppforskning med samfunnsengasjement på en utmerket måte, uttaler Nustad. 

Også forskergruppene "Overheating" og "Domestication" ved instituttet fikk toppkarakteren 5 og beskrivelsen "excellent".

Les og last ned hele rapporten her.  

Skryt til SV-fakultetet

Statsvitenskap og samfunnsgeografi får vurderingen "very good". Dette gjør at UiO er blant forskningsinstitusjonene som kommer best ut i en evaluering av samfunnsvitenskapene som er gjort på oppdrag fra Norges Forskningsråd. 

– Jeg er imponert over de gode tilbakemeldingene fagmiljøene på fakultetet har fått, sier Nils-Henrik M. von der Fehr, dekan ved SV-fakultetet.

Han mener tilbakemeldingene reflekterer det systematiske og solide arbeidet som har vært lagt ned i fagmiljøene på enhetene.

– Flere av forskergruppene ved instituttene og sentrene blir omtalt som ledende både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette er en fjær i hatten til alle de utmerkede forskerne ved fakultetet, sier von der Fehr, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

 

Publisert 20. juni 2018 11:23 - Sist endret 20. juni 2018 11:23