SAI-forskere utgir prestisjefull spesialutgave

Christian Krohn-Hansen og Penny Harvey har redigert et spesialnummer av JRAI om antropologien om arbeid. Sammen med artikkelforfatterne håper de å bidra til ny utvikling innen etnografiske og antropologiske studier.

Journal of the Royal Anthropological Institute, kom nylig med spesialnummeret «Dislocating Labour: Anthropological Reconfigurations», som er basert på arbeid som startet i det store forskningsprosjektet på SAI, Anthropos and the Material. Prosjektet hadde som ambisjon å utvikle ny teori og ta en ledende rolle i å bevege sosialantropologien i retning av å beskrive en verden i endring.

En rekke norske og utenlandske forskere deltok i prosjektet, blant annet gjennom lesegruppen «The Labour Reading Group» ved SAI, som la grunnlaget for produksjonen av publikasjonen. Christian Krohn-Hansen ledet og koordinerte lesegruppen.

Christian Krohn-Hansen
 

- Penny Harvey deltok meget aktivt, inspirert og inspirerende i lesegruppen når hun kom til Oslo. Hun og jeg har samarbeidet om, og redigert, nummeret. Alanna Cant, Elisabeth Schober, Ingjerd Hoem, Keir Martin, Marit Melhuus, Penny Harvey, og jeg selv jobbet i alle disse årene sammen i lesegruppen, med å lese og diskutere antropologien om arbeid, og så med å generere det som etter hvert ble våre egne bidrag, disse artiklene og dette kollektive bidraget. Penny og jeg har satt det inn i en ramme ved å sy det sammen og utforme det hele til et bidrag til det vi ønsker, nemlig en revitalisering av etnografiske og antropologiske studier av arbeid i den verden som vi alle nå lever i, sier Krohn-Hansen.

Gruppen organiserte konferanser i Manchester og Edinburgh i 2014. Og i 2015 arrangerte Harvey og Krohn-Hansen en internasjonal workshop i Oslo der de fleste av artiklene som er med i nummeret ble presentert og diskutert i foreløpige versjoner. I tillegg til medlemmer fra lesegruppen ved Sosialantropologisk institutt, har Ben Campbell, Sylvia Yanagisako, Jan Grill og Susanna Narotzky skrevet artikler til nummeret.

«I tillegg til dem som har skrevet artiklene, har Susanne Brandtstädter, Massimiliano Mollona, Knut Nustad, Ruth Prince og Astrid Stensrud bidratt vesentlig til den kollektive samtalen som har generert dette arbeidet», skriver Krohn-Hansen og Harvey i innledningen til spesialnummeret.

Publisert 15. mai 2018 09:48 - Sist endret 15. mai 2018 09:48