Se UiO-film med Terrence Deacon om bærekraft og overoppheting

Det er bred enighet om at klimakrisen har å gjøre med global vekst i befolkning og materielt forbruk. Men forstår vi egenlig hvor dypt selvforsterkende disse vekstprosessene er?

Terrence Deacon holdt foredrag på Litteraturhuset i Oslo.

Terrence Deacon under foredraget på Litteraturhuset i Oslo.

Professor Terrence Deacon fra University of California, Berkeley, setter miljøkrisen inn i et både biologisk og kulturelt perspektiv og viser hvorfor dagens krise ikke ligner noe menneskeheten tidligere har stått overfor. Han viser også hvorfor skiftet til selvregulerende bærekraft forutsetter en dypere forståelse av prosessene bak både vekst og selvregulering.

Sentralt i Deacons foredrag står ideen om sammenkoblete «runaway processes» som til norsk er oversatt som både «løpske» og «selvforsterkende prosesser». Disse er nært knyttet til begrepet «Overheating» definert av Thomas Hylland Eriksen.

Terrence Deacon

Deacons foredrag, som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo, inngikk i prosjektet «Sustainability» ved Sosialantropologisk institutt, som igjen sprang ut av Overheating-prosjektet.

Deacons foredrag er ikke uten uten håp i forhold til klimakrisen, men det forutsetter at vi virkelig tar inn over oss hvilke enorme krefter vi kjemper mot, og disse kan være både større og mer mangfoldige enn mange av de mest «utålmodige» aktivistene kan være klar over.

Publisert 5. sep. 2018 10:12 - Sist endret 7. sep. 2018 09:12