Antro-studenter fikk forskersommerjobb

Magali og Mette har fått jobb i prestisjeprosjektet UiO:Livsvitenskap. I sommer skal de forske på bruk av planter og utvikle en app for gravide. – Jeg har virkelig oppdaget at antropologi er nyttig på mange felt, sier Mette.

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter og tiltaket med sommerprosjekt er en start på dette arbeidet. 66 studenter skal jobbe i sommer og få praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø.

Magali Courtade og Mette Lange-Nielsen er begge bachelorstudenter i sosialantropologi, og søkte gjennom UiOs nettside da dette ble utlyst i februar.

Magali Courtade skal forske på bruk av planter i Norge.

– Vi leste gjennom 47 forslag til forskningsprosjekter og valgte ut fem som vi syntes var relevante for oss. I mars ble det holdt en forskningsmesse der vi studenter skulle snakke med prosjektledere og levere CV-en vår til de fem prosjektene vi likte best, forteller Magali.

Kombinerer naturfag og antropologi

Selv om UiO:Livsvitenskap har stort fokus på naturfaglige temaer, forteller Magali at det ikke var noen utfordring å finne prosjekter som var relevante for dem som studerer sosialantropologi.

– Det var litt skummelt å lese vitenskapelige plakatpresentasjoner på messen som jeg først forsto veldig lite av, men da vi fikk pratet med forskerne, skjønte jeg at man lett kunne anvende antropologi i flere av prosjektene. Og flere av forskerne var veldig interessert i oss som studerte antropologi!

Veien fra kunnskap til bruk kan virke lang når man er student, og dette er en gylden mulighet for meg til å kunne finne ut hvordan jeg kan bruke alt jeg har lært.

Mette ønsker å være med på prosjektet fordi det er en mulighet til å få brukt antropologien i praksis.

– Det kan ofte være vanskelig å få jobber som gir erfaring som er mer direkte knyttet til det vi driver med på studiet, sier hun.

Mette Lange-Nielsen skal jobbe med å utvikle en app for gravide.

Prøve ut app for gravide

Prosjektet hun skal jobbe på er på farmasi og hun gleder seg til å jobbe i et tverrfaglig miljø med en interaksjonsdesigner og samarbeide med et prosjekt innen medisin og informatikk.

– Prosjektet jeg skal jobbe på handler i grove trekk om helse og teknologi. Jeg tenker å ta for meg liknende tema på min master, og prosjektet er en god mulighet til å få innsikt i hvordan det er å jobbe med helse som i blant kan være et sensitivt tema med sensitiv informasjon, sier Mette.

For meg har dette allerede vært en øyeåpner for hvor mange felt antropologisk kunnskap kan komme til nytte.

I sommerprosjektet skal hun og en annen student jobbe med fokusgruppeintervju av kvinner som sliter med graviditetskvalme, for å prøve ut en app som skal øke bevisstheten om symptomer og behandling.

– Vi skal være med i hele prosessen fra planlegging til behandling av de data vi samler inn.

Solgte inn CV-en

Studentene leverte fem CV-er og rangerte fem prosjekter etter hva de syntes var mest interessant. Prosjektlederne rangerte selv fem studenter som de var interesserte i.

– Jeg fikk førstevalget mitt som var prosjektet til Irene Teixidor-Toneu​ med tema ethnobotany, på Kulturhistorisk museum. Problemstillingen går ut på å kartlegge tradisjonell bruk av planter i Norge. De ønsker også at jeg deltar i Vikingdagene på museet i august. Jeg er den eneste studenten i prosjektet og i mars fikk jeg være med på seminar om temaet og bli kjent med dem, sier Magali, som gleder seg til å jobbe i sommer.

Publisert 8. juni 2018 10:18 - Sist endret 8. juni 2018 10:18