Thomas Hylland Eriksen får Forskningsprisen

Thomas Hylland Eriksen er tildelt UiOs forskningspris for 2017. Professoren i sosialantropologi  får prisen for innsatsen med å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn.

Foto: Ram Gupta

Juryens begrunnelse:

Professor Thomas Hylland Eriksen er blant Europas fremste antropologer, og en ener i sitt fag i Norge. Han er en enestående formidler og en usedvanlig produktiv forsker som blir flittig sitert. Han har også utgitt flere lærebøker som brukes ved en rekke internasjonale læresteder. Arbeidet hans kan deles inn i to hovedkategorier: forskningen på ‘kreolske’ samfunn, og forskningen på kulturell kompleksitet i Europa, med materiale hovedsakelig fra Norge.

I perioden 2004 -2010 ledet han Universitetet i Oslos strategiske forskningsprogram CULCOM. Programmet involverte fem fakulteter og fokuset for programmet var kulturell kompleksitet, endring og identitetspolitikk. Programmet satte sitt preg på både UiO og samfunnsdebatt gjennom hyppige arrangementer og bred formidling. De senere år har han dreid søkelyset mot klimaendring og miljøutfordringer. Dette har han gjort gjennom det ERC finansierte prosjektet Overheating, som tar for seg samtidens kriser, kulturelt, økonomisk og miljømessig. Hans nyeste engasjement er en videreutvikling av arbeidet om globaliseringens dialektikk, og fokuserer på dilemmaer knyttet til vekst og bærekraft. Gjennom hans mange prosjekter har Eriksen bygget opp et solid forskningsmiljø ved instituttet, i tett samarbeid med flere internasjonale forskere. Eriksen er også en svært populær foreleser og veileder, som har lagt stor vekt på å inkludere masterstudenter i sine prosjekter, og veiledet en lang rekke doktorander.

Professor Eriksen har mange internasjonale verv. I 2015 ble han valgt til president i EASA (European Association of Social Anthropologists). Han er også styremedlem i Norsk antropologisk forening (NAF) og den amerikanske antropologiske foreningen (AAA). Eriksen sitter videre som medlem i Norsk PEN, World Council of Anthropological Association og International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES). I 2013 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for kulturfag og estetiske fag. I 2011 ble han æresdoktor ved Stockholms Universitetet. Eriksen er også styremedlem i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet.

For den norske allmenheten er imidlertid Thomas Hylland Eriksen først og fremst kjent som en markant og svært aktiv formidler og samfunnsdebattant. Professor Eriksen uttrykker i alt han gjør en sterk overbevisning om at forskere har et ansvar for å gjøre sin forskning relevant. Han fikk da også Formidlingsprisen til UiO i 2000.

Professor Eriksen er solid forankret i sitt fag, sosialantropologien. Samtidig er han langt mer tverrfaglig orientert enn mange andre forskere. Komiteen ønsker med denne innstillingen å anerkjenne en kandidat som gjennom en årrekke har bidratt til å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn. Professor Thomas Hylland Eriksen har bygget opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen sosialantropologi, og på utmerket vis bidratt til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet.

Utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Formidlingsprisen går til professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap.

Innovasjonsprisen går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt. Olsbye representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap.

Publisert 21. juni 2017 11:09 - Sist endret 23. apr. 2019 14:39