Skriver lærebok for ferske studenter

Tone Høgblad og Ola Gunhildrud Berta ønsker å besvare de banale spørsmålene og gjøre det lettere for studentene å finne ut av hva sosialantropologi er.

Tone Høgblad og Ola Gunhildrud har vært på mange skolebesøk, her er de på Nesodden videregående skole i fjor.

Tone Høgblad og Ola Gunhildrud Berta har vært på mange skolebesøk, her er de på Nesodden videregående skole i fjor. Foto: Nesodden vgs.

Ideen om å skrive bok fikk de to da de som skolebesøkere oppdaget hvordan antropologifaget ble beskrevet i lærebøkene.

- UiO har en ordning som gjør at videregående skoler i Oslo-området kan bestille studenter til å holde undervisning, så Ola og jeg reiste rundt og hadde et to timers krasjkurs i sosialantropologi. Faget «sosiologi og sosialantropologi» er det største valgfaget i videregående skole, men dekker antropologien heller dårlig. For å nevne noe er det for eksempel ingen etnografiske eksempler i fagbøkene, sier Tone Høgblad. I dag er begge forfatterne stipendiater på SAI.

Feltarbeidene viser bredden

Bokprosjektet startet der, som et ønske om å formidle grunnleggende antropologi på en lettfattelig måte. Gunhildrud Berta begynte å skrive en innledning basert på skolebesøkene, der de i hovedsak skriver om hva antropologi er, litt om kulturforståelsen de jobber med og begreper som kulturrelativisme og etnosentrisme.

De var begge masterstudenter og i begynnelsen foregikk bokskrivingen parallelt med arbeidet med masteroppgavene.

- Vi har ganske komplementære feltarbeid; Ola reiste i to døgn til Marshalløyene midt i Stillehavet, mens Tone tok bussen i to timer til Skien. Ola møtte noe veldig kjent i protestantisk kristendom og dugnadsarbeid, mens Tone røyk på et kultursjokk da hun befant seg midt i en høylytt og voldsom demonutdrivelse.

Feltarbeidene våre synliggjør bredden i faget vårt og viser på en god måte hvordan vi gjør det ukjente kjent og kjente ukjent. 

  • Forfatterne stiller på SAFs Diskusjonspils tirsdag 4. april kl. 17.00 på Café Abel og oppfordrer alle bachelorstudenter til å komme.

Rettet mot førsteårsstudenter

De to første kapitlene ble sendt inn til Universitetsforlagets lærebokkonkurranse, der de vant kontrakt og et skrivestipend som holdt til to måneders permisjon.

- Resten av boka blir til på luft og kjærlighet. Forlaget har heldigvis erfaring med akademikere, så de er rause med frister og har en stor forståelse for at doktorgradsarbeidet kommer først, sier Gunhildrud Berta.

Å vinne lærebokpris var en flott start på karrieren for stipendiatene. Foto: Universitetsforlaget /Ublogg

Boka er rettet mot førsteårs antropologistudenter og skal handle om antropologi, kultur, felt, metode, etikk og overføringsverdien faget har på hverdagslivet vårt. De håper at boka åpner litt opp for forståelsen av at ting vi gjør og hvorfor vi gjør det også er kulturelle produkter. Kultur er ikke noe alle andre har, som vi unnslipper.

Målet er at boka vil bygge bro mellom teoretiske innføringsbøker som Små steder, store spørsmål og mer praktiske guider til det å gjøre feltarbeid, som Hjelp, jeg er på feltarbeid, med et rom for ettertanke og undring.

Jeg husker da jeg begynte som antropologistudent og det plutselig var et helt nytt begrepsapparat å sette seg inn i. Jeg håper vi kan forklare noen av fagets selvfølgeligheter, som vi glemmer at andre ikke kan, fordi de er så selvsagte for oss.

Tar tid å komme inn i faget

Forfatterne vil tilbake til de banale spørsmålene som hva er et felt? Hvem er en feltarbeider? Hva kan vi egentlig si noe om? Hva er kultur? Hva er forskjellen på kulturrelativisme og moralsk relativisme.

- Og, jeg må jo nesten si at hvis jeg hadde lest denne boka da jeg begynte, ville andre ting fremstått klarere og mer intuitivt, sier Høgblad.

Gunhildrud Berta mener sosialantropologi er et fag det kan ta litt tid å komme inn i.

- Derfor ønsker vi å gi en klar og lettfattelig introduksjon til hva faget er med fokus på metode. Det betyr blant annet at vi toner ned dekonstrueringen av faget og fremhever positiv kritikk. Vi mener at det er viktig at man som student først blir kjent med hva faget er før man plukker det fra hverandre. Ellers blir det bare forvirrende og demotiverende.

Vil gjerne møte studenter

Publiseringsdatoen er ikke klar, men en fremdriftsplan er på plass.

- Vi ønsker å bygge bro mellom teori, praksis og generell undring. Samtidig som vi håper at folk som leser den sitter igjen med en litt bedre forståelse av antropologiens grunnlag og den etnografiske metoden å samle inn datamateriale på. En metode antropologien ikke er enehersker over. Så vi krysser fingrene for at deler av boka vil være relevant også for andre disipliner, sier Gunhildrud Berta.

Forfatterne stiller på SAFs Diskusjonspils tirsdag 4. april kl. 17.00 på Café Abel og oppfordrer alle bachelorstudenter til å komme. Der får dere høre mer om bokprosjektet i godt lag og forfatterne vil gjerne høre deres tanker og refleksjoner rundt faget.

 

Publisert 3. apr. 2017 12:35 - Sist endret 3. apr. 2017 13:14