Marianne Lien forteller om tilhørighet

"Tilhørighet er viktig for alle mennesker. Det varierer hva vi gjør for å skape det, og hvor langt vi går for å omforme omgivelsene. Sistnevnte er også et spørsmål om makt. Noen kaller seg kosmopolitter og finner seg til rette alle steder. Andre strekker seg langt for å forandre de ytre omgivelsene i sitt eget bilde. "

Marianne Lien kommenterer menneskers behov for å føle tilhørighet i en artikkel i Aftenposten.

Publisert 19. des. 2017 09:54 - Sist endret 19. des. 2017 09:54