Elisabeth Schober får FRIPRO-midler

Førsteamanuensis Elisabeth Schober har fått FRIPRO-finansiering fra Forskningsrådet som ungt forskertalent.

Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler 249 millioner kroner til 31 forskningsprosjekter og 2,7 millioner kroner til 17 arrangementer.

Schober er én av 11 unge forskertalenter som har fått støtte til sitt prosjekt, som handler om hvordan globalisering påvirker arbeidsmarkeder og folks arbeidsliv, med fokus på maritim industri.

Schober skal studere containerskip, gjennom hele prosessen med bygging, drift og destruksjon, for å belyse viktige sosiale, politiske og økonomiske relasjoner som viser hvordan global kapitalisme bruker arbeidskraft i dag. I sammendraget skriver Schober at containerskip er et spesielt interessant objekt fordi de både selv er en handelsvare og fordi de ved å transportere varer, muliggjør flere andre varekjeder.

Prosjektets hovedmål er å belyse nye sider av den globale livssyklusen til containerskip og til arbeiderne som er involvert i å bygge, vedlikehold og destruere disse skipene. Det vil være tre delprosjekter; ett som fokuserer på bygging, ett på shipping og ett på destruksjon. Ved å knytte disse sammen vil de bidra med ny kunnskap om dette symbolet på globalisering som containerskipene er.

Et annet mål er å bringe ny kunnskap til diskusjonen om maritime industrier og de utfordringer som arbeiderne i industrien møter i vår tids globaliserte verden.

Fagkomiteen for FRIHUMSAM hadde 355 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 2,97 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 31 søknader.

FRIPRO

 En åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

FRIPRO er en åpen konkurransearena for alle fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi.

Konkurransen i FRIPRO er hard, og kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp.

Kilde: Forskningsrådet

 

 

Publisert 1. des. 2017 12:44 - Sist endret 1. des. 2017 12:44