Buer invitert til seminar i Manchester

Jonas Kure Buer er blitt invitert til Manchester for å presentere arbeidet sitt ved Centre for the History of Science Technology and Medicine (CHSTM) tirsdag 26. september.

Buer disputerte i mai med avhandlingen: "Rheumatologies in the making – An ethnography of meaning and interaction in a Norwegian hospital ward." Hans funn om legemiddelkategorier fikk uvanlig stor oppmerksomhet, og det er en publikasjon om kategorien NSAID som er utgangspunktet for invitasjonen.   

I foredraget ved CHSTM vil Buer videreutvikle ett av avhandlingens hovedargumenter, nemlig at legemiddelkategorier blir til gjennom historiske og sosiale prosesser, og at undersøkelse av kategorienes opphav kan kaste lys over hvordan de bidrar til å forme folks medisinske forståelse når de brukes i dag.

Jonas Kure Buer

Han vil ta utgangspunkt i egne undersøkelser av legemiddelkategoriene NSAID og DMARD. Han vil så bruke Fredrik Barth og Arve Sørums arbeid i Papua New Guinea i en komparativ manøver for å tenke høyt om hvordan de mekanismene som gjør moderne medisinske fakta "harde" ikke kan være spesifikt vitenskapelige eller rasjonelle, men at harde fakta isteden må bli til gjennom mekanismer av en art vi finner igjen over alt der mennesker samhandler. 

Seminaret ved CHSTM arrangeres hver annen uke med inviterte seminarholdere, både etablerte forskere og lovende unge forskere.

 

Publisert 21. sep. 2017 11:45 - Sist endret 5. jan. 2018 10:44