- En sterk opplevelse å bli inkludert

Stipendiat Martine Greek møtte stor skepsis og utfordrende forhold på sitt feltarbeid i Chile.

Matlaging rundt bålet.
Matlaging er en viktig del av livet på øya. – Den beste opplevelsen er knyttet til den største utfordringen, å bli godtatt blant informantene som en naturlig del av det sosiale fellesskapet, sier Greek. Alle foto: Martine Greek

Greek er nettopp kommet hjem fra ett års feltarbeid i et jordbruks- og Mapuche-samfunn på en øy i den sørlige delen av Chile.

- Der jobbet jeg med å samle data om utbygging og bruk av infrastruktur, særlig med et off-grid vanningssystem drevet av solenergi, som allerede var under konstruksjon da jeg ankom. Mitt overordnede fokus for arbeidet var å forstå hvordan det politiske og økonomiske forholdet mellom den chilenske staten og øysamfunnet materialiseres i arbeid med infrastruktur. I grove trekk forsket jeg altså på hvordan det politiske forholdet mellom disse aktørene, stat og samfunn, former og formes av materielle transformasjoner på øya, fra nasjonalpolitisk nivå til kommunalt nivå, men også innen den mer intime husholdsfæren.

- Mitt overordnede fokus for arbeidet var å forstå hvordan det politiske og økonomiske forholdet mellom den chilenske staten og øysamfunnet materialiseres i arbeid med infrastruktur, sier Greek.

Måtte skifte felt

På øya leide Greek en hytte av en lokal familie, det ga henne nok frihet til å være i kontakt med ulike deler av øysamfunnet, samtidig som hun kom tett innpå og fikk god kontakt med denne familien.

- Jeg deltok på samfunnsmøter, religiøse og kulturelle ritualer, øvrige sosiale samlinger og dro mye på besøk til dem som etterhvert ble mine venner og bekjente. Jeg jobbet også, i likhet med informantene mine, relativt tett med statsansatte som jobbet på øya. Med dem dro jeg på feltutflukter, fulgte dem i det praktiske arbeidet på øya og andre steder og jeg deltok også i møter.

Som så mange andre, hadde ikke Greek en enkel start på feltarbeidet. Hun erfarte raskt at virkeligheten ikke var slik den først så ut til å være. Da hun ankom Santiago, hvor hun i utgangspunktet skulle arbeide, viste feltet seg å være nær sagt ikke-eksisterende.

– I likhet med den chilenske staten, hadde jeg feilberegnet hvor utslagsgivende en nylig vedtatt lov ville bli og hvor store endringer det ville føre til. Jeg bestemte meg for å skifte felt og den første tiden av feltarbeidet gikk derfor med til intense studier på jakt etter nye feltmuligheter. En ganske så alminnelig oppdagelse – at virkeligheten ikke var slik den først så ut til å være – var bakgrunnen for den første, store utfordringen.

Skepsis til utenforstående

Den andre store, muligens største utfordringen handler om innpass. Greek forteller at i samfunnet der hun bodde, i et Mapuche-samfunn, utvises det generelt stor skepsis til utenforstående. I begynnelsen så det ikke ut til å være et stort problem, alle var vennlige og pratsomme, men hun oppdaget at dette bare gjaldt til et visst punkt.

SAI-stipendiat Martine Greek.
Martine Greek, stipendiat ved SAI.

– Da de skjønte at jeg faktisk kom til å bli værende, ble jeg møtt med skepsis. Selv om jeg hadde fått tillatelse fra autoritetene på øya, ble jeg etterhvert fortalt at de var «mer eller mindre» fornøyde med at jeg var der. På øya har de tidligere erfaringer med forskere som kommer, tilbringer litt tid der, henter ut informasjonen de trenger for deretter å forsvinne for godt. Selv satt de igjen uten noen ting, forklarte de meg, sier Greek.

Hun forteller videre at Mapuche-folket har en betydelig historie hva gjelder voldsutøvelse fra ulike hold, men alltid fra utsiden. Viktige kategoriseringer for dem var derfor om man var en av dem, altså Mapuche, eller om man var fra utsiden, det de kalte winka. Historisk sett er derfor deres skepsis til utenforstående velbegrunnet.

– Dette gjorde det vanskelig for meg. Jeg brukte lang tid på å oppnå lojalitet, på å vise at jeg fortjente den, et svært tungt arbeid og en betydelig utfordring.

Vendepunkt å bli tilbudt urtedrikk

Den største utfordringen var imidlertid også årsaken til de beste opplevelsene og minnene.

– Den beste opplevelsen er knyttet til den største utfordringen, å bli godtatt blant informantene som en naturlig del av det sosiale fellesskapet. Som en winka, allikevel som en av dem, sier Greek.

Mat og drikke, spesielt urtedrikken mate, er sentrale deler av livet på øya og i Mapuche-samfunn i området rundt. Det var derfor viktig hvordan Greek forholdt seg til dette.

– De fulgte nøye med når jeg spiste maten som de hadde tilberedt og tilbudte meg. Takket jeg alltid ja? Spiste jeg alt? Som regel drakk de mate etter de hadde spist. La dueña, matmor om du vil, gjorde i stand drikken og sendte den på rundgang. Det var hun som bestemte hvem som skulle få og hvem som ikke skulle få, det var en klar form for inklusjon eller, for min del, eksklusjon.

En svært god opplevelse for Greek var derfor vendepunktet, da hun på lik linje med de andre rundt bordet begynte å bli tilbudt mate etter måltidene. Ikke bare av hun som Greek leide hytte av og bodde hos, men av alle andre.

– At de inviterte meg inn i husene sine for å drikke mate og skravle. Denne opplevelsen av å bli inkludert i mate-fellesskapet står for meg som en så sterk opplevelse at jeg blir rørt når jeg tenker tilbake på det. Det var som om alt falt på plass.

Matlaging.
Mat og drikke er en viktig del av fellesskapet på øya og Martine Greek måtte jobbe for å bli inkludert.

En stund senere fortalte en venninne Greek at hun trengte å være redd for å gå alene rundt på øya etter det ble mørkt. Nå visste alle hvem hun var, og alle likte det hun kalte «stilen hennes».

– Med dette mente hun at jeg ikke var kresen og heller ikke fin på ting. Dessuten var jeg ikke intens, men avslappet. En stil folket likte, forklarte hun. Jeg kommer aldri til å glemme takknemligheten jeg følte overfor øyfolket da hun fortalte meg dette.

- Hold fokus!

Tilbake på SAI med hodet fullt av minner, er Martine Greek i gang med å lese gjennom notatene og gjenoppleve tiden i øysamfunnet.

– Har du noen råd til andre som skal ut i felt?

Ha det klart for deg akkurat hva du ønsker å finne ut av og hold fokuset. Feltarbeid er utrolig lærerikt, men ofte oppleves det nok utfordrende og tungt. Spesielt hvis man er langt borte fra alt som er kjent og kjært. Sjelden går det smertefritt. Men – ikke få panikk dersom det ikke går som planlagt – det finnes som regel en annen vei til målet. Vet hva du vil, da er det enklere å la nysgjerrigheten drive arbeidet fremover, sier hun.

Solcellepanel i landskapet.
Greek samlet data om utbygging og bruk av infrastruktur, særlig et off-grid vanningssystem drevet av solenergi.

 

Publisert 23. jan. 2017 11:11 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08