IS - et ektefødt barn av nyliberalismen

Nyliberalismen har filleristet kildene til solidaritet, anerkjennelse og trygghet i Europa. For mange av de ungdommene som er rammet, blir IS en etterlengtet mulighet til å oppleve et positivt selvbilde, sosial anerkjennelse og en mening med livet, skriver professorene Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen i et essay i Morgenbladet 15. april.

Professor Thomas Hylland Eriksen (foto: SAI)

Nyliberalismen har lagt grunnlaget for rekruttering til IS blant europeiske ungdommer. Det er ikke religionen som skaper grobunn for jihadisme og ekstrem salafisme, men en følelse av ydmykelse og utenforskap som oppstår blant ungdom uten framtid, skriver Hylland Eriksen og Vetlesen.

Gjennomføringen av nyliberalistisk politikk har blant annet ført med seg en nedbygging av velferdsstatens inkluderende ordninger og fellesskap. Hvilke følger det har hatt for den unge generasjonen, har vi ikke til fulle sett før nå.

Et indre opprør

I sin analyse av det som foregår i Europa nå, griper de to forfatterne tilbake til Hegels tanker om forbindelsen mellom fattigdom og åndelig død. De beskriver hvordan de som faller utenfor arbeidslivet og andre former for organisert fellesskap, marginaliseres i en slik grad at de ender opp som usynlige. Videre skriver de: «Manglende innpass på arenaer der anerkjennelse oppnås og selvrespekt dannes, gir ifølge Hegel grobunn for en «pøbelmentalitet» i form av «et indre opprør mot de rike, mot samfunnet, mot regjeringen». […] Faren vil øke for at de som faller utenfor, tyr til vold ut fra en opplevelse av å være uten reelle muligheter og rettigheter. De har lite å tape. Volden tvinger det samfunnet som ikke har bruk for dem, til å se dem, om så bare for å slå dem ned.»

Endelig frigjøring

Tidligere har liknende samfunnsforhold ført til oppslutning om arbeiderbevegelsen og sosialistisk ideologi. Hylland Eriksen og Vetlesen har også noen tanker om hvorfor aggresjonen finner et annet utløp nå. «Islamismen kan tilby noe sosialismen mangler: Den gir løfte om en endelig frigjøring fra kolonitidens arv.» Denne ideologien tilbyr ikke bare en frigjøring fra den aktuelle situasjonen, men et opprør mot hele det tankesettet som Vesten er preget av. Det gir grunnlag for stolthet, basert på en egen, uavhengig identitet. «Som islamist slipper du endelig å være annenrangs. Du har noe de dekadente vesterlendingene mangler, og som ikke er en imitasjon av vestlig modernitet, men dens motsetning.»

Hele essayet kan leses i Morgenbladet nr. 14 / 15. – 21. april 2016.

Emneord: nyliberalisme, jihadisme, salafisme, islamisme, ydmykelse, utenforskap
Publisert 21. apr. 2016 11:04 - Sist endret 21. apr. 2016 11:04