Våg å vite-vinner på FN-talestol

I fjor vant hun SV-fakultetets Våg å vite-pris. 12. mars holdt Nimmo Osman Elmi (31) tale på FNs kvinnekonvensjons-konferanse i New York.

Nimmo Osman Elmi vant Våg å vite-prisen for sin masteroppgave i sosialantropologi, som stiller kritiske spørsmål ved norsk og internasjonal bistand i Somalia. Hun fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse med prisen og en kronikk basert på oppgaven, som stod på trykk i Aftenposten.

Selv er hun ikke i tvil om at det er prisen og oppmerksomheten rundt den, som førte til at en forsker ved Universitetet i Nairobi tok kontakt og foreslo henne som taler på FNs kvinnekonvensjons konferanse i New York nå i mars.

Ekskluderer kvinner

I New York snakket  Osman Elmi  om hvordan bistand ekskluderer kvinner i Somalia.

- Det var en stor ære for meg å få muligheten å presentere funnene mine.  Det er mangelfull kunnskap om Somalia på grunn av den mangeårige krigen som har herjet i landet.

Jeg håper at min forskning vil bidra til en bedre forståelse av situasjon i landet.

Jeg har blitt veldig bevisst på hva jeg vil gjøre med livet mitt. Det er uten tvil å forske videre.

- Hva vil være det viktigste budskapet i talen din?

- Jeg ønsker å oppdatere tilhørerne om somaliske kvinner og deres situasjon. Det skorter både på kunnskap om realitetene i Somalia og på kunnskap om hvordan man kan bistå på riktig måte. Bakgrunnen for konferansen i New York er Beijing-avtalen etter FNs kvinnekonferanse der i 1995. Jeg vil ta utgangspunkt i hvilke konsekvenser det fikk for somaliske kvinner at de ikke fikk undertegnet Beijing-avtalen. Avtalen har hjulpet mange kvinner fra utviklingsland til å fremme sin sak og samarbeide i felleskap, sier Nimmo Osman Elmi.

Før var det kvinnelige piloter og leger

Hun forteller at kvinnene i Somalia ble tvunget til å flykte og de som ikke kunne flykte levde i frykt under krigen. Effekten etter 2 0 år med krig er at kvinnene har inntatt nye og mer tradisjonelle roller enn hva de gjorde tidligere.

Osman Elmi tror det er dårlig kjent at somaliske kvinner var svært aktive både under og etter koloni tiden.

- Somaliske kvinner var blant de første afrikanske kvinner til å ta høyere utdanning både i Somalia og i utlandet.

Somalia hadde kvinnelig piloter, leger og advokater. Rollene de har inntatt i dag er mer tradisjonelle.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 19. sep. 2018 13:06 - Sist endret 23. apr. 2019 15:01