Aktuelt - Side 4

Publisert 3. mai 2013 08:58

Skal skoleelever gå i 17. mai-tog med flagg fra sine opprinnelsesland? "Det har å gjøre med nasjonal integrasjon og å ha tilhørighet til Norge. På et tidspunkt var det noen Oslo-skoler, som hadde elever av mange nasjonaliteter, som brukte ulike flagg fordi de mente det var et flott uttrykk for at Norge er blitt et mini-FN. Personlig mener jeg det bunner i en misforstått multikulturalisme," kommenterer Thomas Hylland Eriksen.

Les artikkelen på osloby.no

 

Publisert 12. apr. 2013 14:16

Det er i offentlig debattkultur de tre skandinaviske landene skiller seg mest fra hverandre. Thorgeir Kolshus tenker høyt om hva som har skapt denne forskjellen.

 Aftenpostens artikkel i sin helhet

Publisert 11. apr. 2013 11:14

Sindre Bangstad drøfter i denne artikkelen bruken av straffelovens §135(a)  mot alle former for rasediskriminering opp imot hensynet til ytringsfriheten.

Hans drøfting bygger på en rekke grove voldsepisoder i Norge og håndteringen av disse hendelsene sett i lys av straffelovens §135(a).

Det hevdes ofte – og med ettertrykk – at norsk og eller andre vestlige lands lovgivning mot hatefulle ytringer rettet mot minoriteter også rammer mer eller mindre legitim religionskritikk, herunder islamkritikk, og derfor er en trussel mot ytringsfriheten.

Publisert 22. mars 2013 16:05

I denne artikkelen anlyserer Sindre Bangstad den konspiratoriske bruken av begrepet "Eurabia"  og ser på  historikken omkring bruken  som vår hjemlige terrorist ble så sterkt fascinert av.

Publisert 8. jan. 2013 13:02

Mens Statsministeren Jens Stoltenberg nekter å kommentere ordet "naving" og forsøker å overbevise at ord ikke er så viktig, forklarer Thorgeir Kolshus, i en kronikk I Aftenposten nettutgave, at ord er makt, og at enkeltord har makt.

Les kronikken på aftenposten.no