Programutvalget

Programutvalget er sosialantropologistudentene studentpolitiske organ.

SAPU er bindeleddet mellom studenter og ansatte ved instituttet. SAPU representerer antropologistudentene på alle relevante nivåer og formidler forslag om forbedringer av studieforhold til instituttets administrasjon og vitenskapelig ansatte.

SAPU samarbeider med SAF av praktiske og strategiske grunner. Dette er et viktig samarbeid i forhold til å få studenter med i studentpolitikken Fagkritisk dag, Fadderordningen. Videre stille programutvalget med to representanter med i programrådet som er det organet ved instituttet der avgjørelser i forbindelse med studiereformen blir tatt (delegert av instituttstyret og SV (Fakultetet). Studentene har derfor gjennom programutvalget gode muligheter til å påvirke hverdagen til de nye bachelor- og mastergradsstudentene på sosialantropologi. Herunder kan nevnes eksamensordninger, utforming av undervisningsopplegg, godkjenning av kurs og sammensetning av kurs.

For å kunne formidle studentenes meninger, trenger vi å høre fra deg! Det er viktig at du som student gir oss tilbakemelding om hvordan du opplever studiene. Kontakt oss hvis du har idéer eller innspill, både i form av ris eller ros.

Publisert 6. okt. 2010 13:42