Potlatch

Potlatch er festforeningen ved Sosialantropologisk institutt. Foreningen byttet navn fra Etnografisk forening til Potlatch i 2007, men har alltid vært foreningen som har tatt seg av antropologistudentenes fest og moro. Det nye navnet er hentet fra et rituale holdt av kwakiutlindianerne i Nord-Amerika. Potlatch var et berømt og merkverdig økonomisk rituale du kan lære mer om i studiene. Vi vil bare påpeke at det gikk vilt for seg.

De viktigste oppgavene til Potlatch er å få igang det sosiale og festlige ved universitetslivet for sosialantropologistudentene. Det vil si quiz med folk tilknyttet instituttet, pubrunde etter faglige arrangementer, større fester og andre festligheter. Potlatch ønsker å lage et inkluderende studentmiljø hvor alle kan delta! Det er derfor viktig å sette sammen ting som kan passe for alle antropologistudentene, uansett hvor en er i utdanningen. Dette kan gjøre at studenter på tvers av trinnene kan bli kjent med hverandre slik at det blir et sterkere studentmiljø.

Vil du være med på å skape fest og morro? Da er det bare å ta kontakt med foreningen! Vi vil ha med alle som vil være med. Det er bare å sende en mail til potlatch(at)sai.uio.no
 

Publisert 7. okt. 2010 13:33