Antropologer i arbeid

Antropologer i Arbeid (AiA) er foreningen under SAF som jobber med arbeidslivskontakt. Fokuset for organisasjonen er å invitere ferdig utdannede antropologer til å snakke om hvordan de benytter antropologi i yrkeslivet. Seminarene er ment som et uformelt forum for samtale med de inviterte antropologene.

Antropologer i Arbeid er en glimrende mulighet til å få inspirasjon og nye idéer til hva utdannelse innen sosialantropologi kan brukes til. Du er derfor hjertlig velkommen til å delta på seminarene.

Om du i tillegg ønsker å være med å arrangere Antropologer i Arbeid er du også velkommen til det. Organisasjonen har et stort potensiale med henhold til å videreutvikle arbeidslivskontakter til antropologistudentene. En mulighet kan være å arrangere bedriftsbesøk der bedrifter kan besøke oss, eller studentene kan besøke dem. En annen mulighet kan være å lage en form for database der bedrifter kan presentere seg selv og hva slags kunnskap de kunne tenke seg fra antropologer. Dette kan også knyttes mer opp mot potensielle mastergradsoppgaver og Vitenskapsbutikken ved fakultetet. Dette er en spennende forening der muighetene er mange.

For påmelding eller spørsmål til denne gruppen ta kontakt med oss på e-mail: antropologeriarbeid@gmail.com

Publisert 6. okt. 2010 13:22 - Sist endret 6. okt. 2010 13:23