Sosialantropologenes alumniforening

Sosialantropologisk institutt opprettet i 2009 alumninettverk for tidligere studenter fra Sosialantropologisk institutt.

Her kan du:

  • holde/gjenopprette kontakt med tidligere medstudenter
  • knytte nye faglige og sosiale kontakter
  • se hvor andre antropologer jobber
  • følge med på hva som skjer på instituttet

Du får også:

  • gratis abonnement på internavisa Uniforum
  • gratis abonnement på forskningsmagasinet Apollon
  • lånerettigheter på Universitetsbiblioteket