Vi forsker på: Symboler

Siden mennesker kommuniserer ved hjelp av symboler, er symbolbruk vesentlig for sosial samhandling og dermed for organisering av samfunn. Studiet av symboler er også av fundamental betydning for fortolkning og forståelse av ulike kulturfenomener.

Foto: Sheryl Chan (© All rights reserved, Flickr)

Tegnenes tale

Symboler og symbolbruk er et viktig sosialantropologisk forskningsfelt. I vid forstand kan symboler forstås som tegn som på en meningsfull måte står for noe annet enn seg selv.

Forteller om verden

Gjennom studier av symbolbruk kan sosialantropologer få et innblikk i hvordan mennesker orienterer seg i den verden de lever i og hvilke bilder de danner seg av den. Dermed er et fokus på symboler også nødvendig for å studere ulike verdensbilder og de rituelle aktiviteter som er knyttet til dem.

 

Publisert 8. okt. 2010 14:23 - Sist endret 26. feb. 2013 13:25