Vi forsker på: Sosialantropologi

Sosialantropologien er det sammenliknende studiet av samfunn og kultur. Faget søker framfor alt innsikt i hvordan menneskers liv, organisering i samfunn og verdensbilder varierer og endrer seg over tid. Vår viktigste metode er deltakende observasjon – feltarbeidet – som innebærer langvarig involvering i menneskers sosiale verden.

De andres liv

Slik kan forskeren få tak i hvordan folk skaper sine livsbetingelser i samspill med eksterne forhold de som oftest har mindre kontroll over – som økologi, økonomiske og politiske forhold. En viktig drivkraft for de fleste antropologer er interessen for andres liv. Den store sosiale og kulturelle variasjonen som preger menneskenes verden må forstås, og den må beskrives i lys av de prosesser som i stadig større grad blir verdensomspennende – eller globale.

Stipendiat Jon Henrik Remme utforsker Ifugaoenes ontologi og deres ontologiske praksiser i Nord-Luzon, Filippinene. Foto: Jon Henrik Remme

En helhetlig analyse

Antropologer går ikke ut fra at menneskers verden nødvendigvis er oppdelt i sektorer, slik moderne samfunnsorganisering og vitenskapelig spesialisering gir oss grunn til å anta. Derfor søker vi å kartlegge og analysere sammenhenger i menneskers liv mest mulig helhetlig, og derfor er vi interessert i så mange forskjellige sider ved samfunnslivet.

Mangfold – hjemme og i verden

Historisk har sosialantropologene ofte studert samfunn som har vært oppfattet som svært annerledes enn vårt eget. Antropologien har fortsatt som oppgave å vise hvor mangfoldig mennesket er. Samtidig har det ved SAI utviklet seg en sterk tradisjon for antropologi «hjemme» i Norge og i Norden. Dette har gitt oss anledning til å se det angivelig kjente med nye øyne. Sosialantropologien praktiserer det vi gjerne kaller metodisk relativisme, som innebærer å studere mennesker og samfunn på deres egne premisser. Vårt ideal er å sammenlikne samfunn uten at vi dermed uproblematisk henter standarden fra vår egen måte å tenke og leve på. Både metodisk og empirisk har dette vært en rik åre for SAI og norsk antropologi i senere år.    
Publisert 8. okt. 2010 14:10 - Sist endret 16. jan. 2019 14:32