Vi forsker på: Politikk, kultur, og identitet

Antropologiske studier av forbindelsene mellom politisk liv, kulturelle prosesser, og skapelsen og gjenskapelsen av kollektive og individuelle identiteter, herunder religiøse, etniske og nasjonale, utgjør et bredt fagfelt. Feltet har dype røtter i antropologien.

Foto: Sametinget av Hanne Holmgren (Some rights reserved).

 

Forskningen på dette feltet ved Sosialantropologisk institutt arbeider særlig med følgende grunnleggende spørsmål:

  • Hvordan kan vi best forstå forholdet mellom politisk liv og kulturelle prosesser?
  • Hvordan bør en forstå forholdet mellom maktforholdene i samfunnet og produksjonen og endringen av identiteter, herunder religiøse, etniske og nasjonale?
  • På hvilke måter blir kulturelle former og praksiser – og identiteter – skapt og endret gjennom statens aktiviteter?
  • Hva er forholdet mellom konstruksjonen av identiteter og former for politisk aktivisme og kollektiv handling ”på grasrota”?
  • Hva er forholdet mellom produksjonen av identiteter, statlige aktiviteter, og former for transnasjonal flyt – som internasjonal migrasjon, global handel og turisme?
  • På hvilke måter påvirker former for politisk vold – som represjon, krig, tortur og terror – produksjonen og reproduksjonen av identiteter?

Dette feltet – eller interessen for forbindelsene mellom politikk, kultur og identiteter – har lenge utgjort et viktig felt for forskning og undervisning på instituttet. Atskillige ved instituttet arbeider på feltet. Kjerneområdet søker å utvikle denne tradisjonen videre.

 

 

Publisert 8. okt. 2010 14:03 - Sist endret 12. jan. 2016 16:22