Vi forsker på: Nordisk kultur

Hva er ”Norge”? Hva kjennetegner den kulturelle variasjonen i Norden? Hvilken betydning har likhet i Norden?

Norge i dag

Ved SAI er flere ansatte involvert i forskning i og om Norden, spesielt gjennom feltarbeid i Norge. Tematisk omfatter dette lokalsamfunnstudier, fiske, fangst og jakt, forbruk, kulturforskjeller og integrasjon, populærkultur og politikk. Interessen knytter seg til blant annet kulturelle verdier og tradisjoner, sosiale relasjoner og samhandlingsmønstre, maktforhold og endring.

Er Norden særegent?

Antropologiske studier av ulike sider ved samfunnsforhold i Norge/Norden har for forskere ved SAI særlig vært ledsaget av to typer ambisjoner: Å kartlegge sosial og kulturell variasjon i tid og rom, og å utvikle fruktbare komparative perspektiver. Det komparative perspektivet angår spørsmålet om hvordan Norge/Norden kan forstås som en særegen kulturell region, hva som skiller den fra Europa og den ”vestlige” verden for øvrig, og hvorfor slike særegenheter gjør seg gjeldende. Likhet og egalitarianisme er relevante eksempler. Forskningen om dette temaet er knyttet til instituttets kjerneområde Komparativ nordisk etnografi.

 

Publisert 25. aug. 2010 11:15 - Sist endret 12. jan. 2016 16:24