Vi forsker på: Natur, kultur og samfunn

Hvordan bruker mennesker naturen, og hvordan er bruken organisert? Hvordan påvirker mennesker miljøet de lever i, og hvordan blir de selv påvirket av det? Hva er «naturlig»?

Mennesket og naturen

Dette er noen av de viktige temaene innen forskningsområdet, som også tar for seg forestillinger om natur og det naturlige i forhold til slektskap, kropp, mat og identitet, forvaltning av naturressurser, miljøvern og miljødiskurser.

Foto: voux, Flickr

Foto: voux, Flickr

Fra fiske i Nord-Norge til helse i Afrika

Mange ansatte ved instituttet har faglig kompetanse innen feltet Natur, kultur og samfunn. Deres prosjekter representerer ulike teoretiske perspektiver, og de baserer seg på feltarbeid fra vidt forskjellige steder. Fangst og fiske i Japan, Canada og Nord-Norge, livet i regnskogen i Ny-Guinea, Malaysia, nomadisk tilpasning i Øst-Afrika, og rase, helse, og hygiene i Sør-Afrika er noen eksempler på stabens interesser på området. Globale miljødiskurser har blitt et stadig viktigere forskningsfokus ved SAI de senere år, spesielt i forbindelse med hvalfangst i nordområdene, fauna i Australia, lakseoppdrett i Norge og ødeleggelse av regnskog i Sørøst-Asia.

Et aktivt miljø

Natur, kultur og samfunn har vært et satsingsområde ved Sosialantropologisk institutt siden 1999, og instituttet er alene blant de sosialantropologiske institusjonene i Norge om å satse på dette temaet. Feltet har vært preget av stor aktivitet, og det er gjennomført en rekke aktiviteter, som nasjonale og internasjonale konferanser, litteraturseminarer og undervisning på hovedfags-, master- og bachelor-nivå.
 

Publisert 8. okt. 2010 14:08 - Sist endret 23. mai 2018 10:28