Vi forsker på: Globalisering

Globalisering innebærer at de fleste deler av verdens befolkning, med svært ulike utgangspunkt, blir innvevd i mer eller mindre verdensomspennende prosesser som langt overskrider folks lokale erfaring og kontroll.

Nye typer ulikhet

Slike prosesser, som for eksempel omfatter markeder, klima, politikk, ideologi, identitet og populærkultur, skaper nye betingelser for sosial og kulturell variasjon. Nye typer forskjeller skapes, men også langt flere utfordringer og betingelser som i økende grad angår alle – innenfor rammen av stadig raskere endringer, standardisering og større grad av samtidighet. Den antropologiske forskningen om temaet globalisering tar utgangspunkt i feltarbeid. Med dette utgangspunktet studerer antropologer hvordan globale prosesser oppstår og hvordan folk lokalt forholder seg til dem, bidrar til å endre dem – og samtidig fornyer sine egne sosiale og kulturelle verdener.

Betydningen for menneskers liv

Globale prosesser er aldri uavhengige av hvordan folk faktisk tenker og handler, og er derfor alltid en del av sosiale institusjoner, nettverk, teknologier og symbolske systemer. Antropologer er særlig opptatt av hvordan globale prosesser formes gjennom de konkrete forbindelsene mennesker og institusjoner skaper mellom det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, og hvordan rammene og betingelsene for menneskers liv påvirkes på systematisk ulike måter mens dette pågår.

 

Publisert 8. okt. 2010 14:03 - Sist endret 16. jan. 2019 14:36