Simon Rye: Circumcision in Urban Ethiopia: Practices, Discourses and Contexts

Doktorand: Simon Rye
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern
Tidspunkt: Fredag 28. juni, kl. 13.15
Melding: 

Disputas for dr. polit-graden: Circumcision in Urban Ethiopia: Practices, Discourses and Contexts
 

PRØVEFORELESNINGER FOR DR. POLIT GRADEN:

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/tid: Fredag 28. juni, kl. 9.15-11

Første forelesning holdes klokken 9.15, over et selvvalgt tema:
Fieldwork among the poor: methodological and ethical reflections.

Andre forelesning holdes klokken 10.15, over et oppgitt tema:
Social change and gender rituals: The process for change in female circumcision practices in Africa.


DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/tid: Fredag 28. juni, kl. 13.15

Ordinære opponenter:
1.opponent: Professor Ellen Gruenbaum, California State University at Fresno
2.opponent: Professor Leif Manger, Universitetet i Bergen
Komiteens koordinator: Professor Eduardo Archetti, Universitetet i Oslo

Disputasen ledes av: Professor Axel Sommerfelt (Settedekan)


SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

Avhandlingen omhandler i hovedsak kvinnelig omskjæring, og er basert på antropologisk feltarbeid i Addis Ababa i Etiopia. Studien viser at omskjæring av jenter ikke kun er et landsbygd-fenomen i Etiopia, men at det er en utbredt praksis i fattige lokalsamfunn i byen. Studien viser også at omskjæring av jenter er forankret i en folkelig tradisjon i etiopisk ortodoks kristendom, og i konstruksjonen av kjønn og seksualitet. I avhandlingen argumenteres det for at kvinnelig og mannlig omskjæring må forstås som komplementære praksiser. Det redegjøres også for hvordan omskjæring er et tema i diskusjoner om modernitet og sosial differensiering i Etiopia. I studien anvendes perspektiver fra kritisk medisinsk antropologi. Den avdekker sammenhenger mellom fattigdom og omskjæring som en helseskadelig praksis, og argumenterer for at arbeidet for avskaffelse av omskjæring må forankres i en bred forståelse av menneskenes sosiale kår.
 

Publisert 29. mars 2009 20:35 - Sist endret 17. nov. 2010 02:35