Rune Flikke: Curing the Ills of History

Disputas for dr. polit-graden: Curing the Ills of History

Doktorand: Rune Flikke
Sted: Ragnar Frisch Auditorium (Ullevål kino)
Tidspunkt: Fredag 19.10. kl. 12.15
Melding: -

PRØVEFORELESNINGER FOR DR.POLIT GRADEN:

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus
Tid: Torsdag 18. oktober 2001

Kl. 17.15 Selvvalgt emne: "Culture and health: 'Culture' in discourses on African health in Union and apartheid South Africa"
Kl. 18.15 Oppgitt emne: "How can accounts of historical processes form an integral part of ethnographic analysis?"


DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Ragnar Frisch Auditorium (Ullevål kino)
Tid: Fredag 19. oktober 2001, kl. 12.15

1. opponent: Prof. Jean Comaroff, Universitetet i Chicago
2. opponent: Prof. Bruce Kapferer, Universitetet i Bergen
Administrator: Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Disputasen ledes av Prof. Eduardo Archetti. 
 

Sammendrag av avhandlingen: Curing the Ills of History. From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches

Rune Flikkes avhandling er basert på tre års feltarbeid i Durban, Sør-Afrika i sionistbevegelsen, en gren av de afrikanske uavhengighetskirkene. Med utgangspunkt i samtidens helbredelsespraksiser argumenterer Flikke for at praksisene er historisk knyttet til den koloniale vektleggingen av hygiene, innført gjennom offentlig helseforskrifter. I studien framstår den koloniale helsepolitikken som direkte knyttet til viktorianske ideer om det rene og urene. I koloniene ble disse diskursene i særdeleshet knyttet til ideer om rase. Den sorte befolkningen ble klassifisert som møkkete og derfor en helsefare. Slik spores ideene om rasemessig segregasjon tilbake til hippokratiske og galeniske ideer om helse.

Gjennom flere historiske kapitler argumenteres det for at disse diskursene deler en grunnleggende forståelse for helse og velvære med de afrikanske modellene. Slik blir deler av de kolonialistiske ideene om offentlig helsepolitikk, som sidestilte “gudfryktighet med renslighet”, appropriert i afrikanske religiøse helbredelsesprosesser. Helsebegrepet som vokste fram fra disse praksisene knyttes direkte til afrikansk forbruksmønster av hygieniske artikler og valg i bruken av offentlige og private helsetjenester.

I de avsluttende kapitlene argumenteres det for at vektleggingen og den praktiske gjennomføring av helsetiltak har vært en viktig brikke i opprettelsen og implementering av kolonistyre. Gjennom referanser til deltakende observasjoner og intervjuer argumenterer Flikke for at den eksplosjonsartede bruken av sionisthelbredere er knyttet til den politiske historien og må forståes som former for motstand mot et kolonistyre som i særdeleshet rettet oppmerksomhet mot den afrikanske huden i forsøk på å styre det sorte flertallet.

----------------------------------------
Rune Flikke er født i 1961. Han fullførte Cand.polit graden med hovedfag i sosialantropologi i 1994. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Sosialantropologisk institutt, UiO, og Harvard University.
 

Publisert 10. okt. 2001 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:40