Ellen Elisabeth Kristvik: Nepali Sex Workers: Narratives of Violence and Agency

Doktorand: Ellen Elisabeth Kristvik
Sted: Ragnar Frisch’ auditorium (Ullevål kino).
Tidspunkt: Fredag 8. november, kl. 13.15
Melding:

Disputas for dr. polit-graden: Nepali Sex Workers: Narratives of Violence and Agency

PRØVEFORELESNINGER FOR DR. POLIT GRADEN:

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus.
Dato/tid: Torsdag 7. november, kl. 16.15-18

Første forelesning holdes klokken 16.15, over et selvvalgt tema: The prostitute as a category. Reflections on the world's oldest profession.

Andre forelesning holdes klokken 17.15, over et oppgitt tema: An assessment of the major developments in the recent anthropology of Nepal.

DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Ragnar Frisch auditorium (Ullevål kino).
Dato/tid: Fredag 8. november, kl. 13.15

Ordinære opponenter:
Dr. Sophie Day, Goldsmiths University, London (1.opponent)
Dr. Tone Bleie, Christian Michelsens institutt, Bergen (2.opponent)
Dr. Arve Sørum, Universitetet i Oslo, (Komiteens koordinator)
Disputasen ledes av: Dr. Harald Beyer Broch (Settedekan)

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN
Avhandlingen dreier seg om selvforståelse og indentitetshåndtering blant sexarbeidere i to nepalesiske byer, basert på deres egne fortellinger, samlet i løpet av ti mndrs. feltarbeid, fordelt på tre opphold. Prostitusjon i Nepal har hovedsaklig vært assosiert med "trafficking" til indiske redlight-distrikter, eller tradisjonelle former som tempelprostituerte og den spesielle prostitusjonskasten badi. Denne avhandlingen omfatter kvinner med ulik kastetilhørighet, som selger seksuelle tjenester på det lokale markedet. Dette er en mindre kjent gruppe nepalesiske prostituerte, som blir sosialt isolert og utsatt for forfølgelse av politiet, til tross for at prostitusjon ikke er forbudt ifølge nepalesisk lovverk. Utover begrensede kartleggingsundersøkelser i tilknytning til spesifikke helsespørsmål, forligger det ingen studier om denne kategorien av nepalesiske kvinner.

Avhandlingen tar for seg kulturelle forestillinger og praksiser som kan belyse noe av bakgrunnen for måten disse kvinnene blir behandlet på. Den undersøker kvinnenes respons til dette, deres egne fortellinger om prosessene som har ført dem til sexmarkedet, og deres egne drømmer, prioriteringer og anliggender, med omfattende utdrag av intervjuer og gruppediskusjoner.

Relevant indisk materiale er trukket inn på ulike steder i avhandlingen. De nepalesiske kvinnenes fortellinger blir stilt opp imot beretninger fra sexarbeidernes bevegelse i India, og blir diskutert i lys av dikotomiseringen mellom et offer- og aktør- perspektiv som har vært et gjennomgående tema i den internasjonale prostitusjonsdebatten. Selv om handlingsrommet er begrenset og de lever under en konstant trussel om vold, argumenterer avhandlingen for at disse kvinnene er involvert i intense forsøk på å oppnå en større innflytelse over sine liv. Kampen for verdighet gjennomsyrer svært mye av det de sier og gjør, selv om denne kampen til tider driver dem ut i handlinger som sementerer en kriminell identitet og forsterker politiets grep om dem, eller gjennomføringen av regelrette angrep på egne kropper. For disse kvinnene er politisk aktivisme en fjern mulighet, men en artikulering av egne prioriteringer og perspektiver er en første betingelse for etableringen av en felles plattform.

Publisert 29. mars 2009 20:35 - Sist endret 17. nov. 2010 02:35