Kristin Hanssen: SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal

Disputas for dr. polit-graden: SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal

Doktorand: Kristin Hanssen
Sted: Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Tidspunkt: Fredag 3. mai, kl. 10.15
Melding:

KRISTIN HANSSEN disputerer for dr. polit graden over avhandlingen: SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal

PRØVEFORELESNINGER FOR DR. POLIT-GRADEN:

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato/tid: Torsdag 2. mai, kl. 16.15-18

Første forelesning holdes klokken 16.15, over et selvvalgt tema:
Hindu-Muslim Relations: Amity and Conflict

Andre forelesning holdes klokken 17.15, over et oppgitt tema:
The Category of Religion and Religious Practice in Recent Anthropological Research


DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Dato/tid: Fredag 3. mai, kl. 10.15


Ordinære opponenter:

Professor Ann Grodzins Gold, Syracuse University (1.opponent)
Professor Harald Thambs-Lyche, Université de Picardie – Jules Verne (2.opponent)

Førsteamanuensis Harald Beyer Broch, Universitetet i Oslo (Komiteens koordinator)

Disputasen ledes av:Professor Signe Howell (Settedekan)


SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

Avhandlingen gjør rede for en gruppe hellige menn og kvinner kjent som ”vaishnava baul,” bosatt i delstaten Vest Bengal i India. I motsetning til tidligere studier, vektlegges betydningen av sosiale relasjoner. Plikten til å tigge utføres ved at vaishnava bauler synger for andre mennesker, og det er gjennom denne virksomheten at sosiale bånd skapes og vedlikeholdes. Melodiene oppfattes som å være gjennomsyret av en kvinnelig kraft. Kraften inneholder tanker og følelser, hvilket vil si at når vaishnava bauler synger blir de også fysisk og psykisk svekket. Balansen gjenopprettes ved å innta substanser som anses for å være styrkende. Utvekslingen av ulike substanser som livskraft, mat og penger og hvordan disse henger sammen er derfor en sentral del av analysen.
En tilsvarende studie har, så vidt kandidaten vet, ikke blitt utført tidligere. Forfattere har i stedet belyst generelle aspekter ved hellige tiggeres tro og praksis uten at disse er tilstrekkelig kontekstualisert. For å rette opp dette forholdet er prosjektet individorientert. Dette for å belyse i hvilke sammenhenger ytringer om sosiale bånd og livskraft kommer til uttrykk. For å forklare hva som motiverer noen til å bli vaishnava bauler, anvendes nyere antropologisk kognitiv teori, samt psykoanalytisk teori. Undersøkelsen er komparativ, der paralleller trekkes til annen forskning innen regionen.

Kristin Hanssen er født i Oslo, 1960. Hun tok cand. polit. graden i 1994. Arbeidet med avhandlingen til dr. polit. graden ble utført ved Sosialantropologisk institutt, Universitet i Oslo.


 

Publisert 15. apr. 2002 00:00 - Sist endret 23. feb. 2010 15:30