Kathinka Frøystad: Beneath Hindu Nationalism. Caste, Class and Shifting Faces of “Hinduness” in a North Indian City

Disputas for dr. polit-graden: Beneath Hindu Nationalism. Caste, Class and Shifting Faces of “Hinduness” in a North Indian City.

Doktorand: Kathinka Frøystad
Sted: Aud 2 Georg Sverdrups hus (UB)
Tidspunkt: 10.15
Melding:
Kathinka Frøystad disputerer til dr.polit.graden ved Sosialantropologisk institutt:

PRØVEFORELESNINGER:
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus
Dato: 07. des. 2000
Tid: kl. 16.15 Selvvalgt tema: A Fine Balance: Disciplinary Purity and Academic Innovation in Contemporary Social Anthropology
Kl. 17.15 Oppgitt tema: Cognition, Discourse, Ideology; Theoretical Approaches to Politics and Everyday Practices

DISPUTAS:
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Dato: 08. des 2000
Tid: kl. 10.15
1. opponent: Professor Paul R. Brass, University of Washington
2. opponent: Professor Jonathan Spencer, University of Edinburgh
Administrator: Professor Sarah Lund, Sosialantropologisk institutt, UiO
Disputasen ledes av: Professor Eduardo Archetti

Sammendrag av avhandlingen:

"Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces of ‘Hinduness’ in a North Indian City"

Hindunasjonalismen i India og dens skiftende fiendebilder er temaet for avhandlingen til Kathinka Frøystad. Ved å følge en gruppe høykastehinduer gjennom seks år, undersøkte hun hvordan skiftende politiske kontekster påvirket lokale fiendebilder.

Fra å markere avstand til muslimer i 1992, gikk høykastehinduene gradvis over til å markere avstand mot såkalte daliter (uberørbare). Dels skyldtes dette at hindunasjonalistenes mobilisering mot muslimer ble svekket parallelt med at lavkastene oppnådde økt politisk innflytelse. Frøystad hevder imidlertid at slike endringer først har forklaringskraft når de betraktes gjennom lokalsamfunnets øyne. Hoveddelen av avhandlingen diskuterer derfor lokale oppfatninger av politikk samt høykastehinduers samhandling med muslimer, lavkaster og uberørbare i dagliglivet.

Avhandlingens beskrivelse av samspillet mellom lokale hverdagsliv og politiske hendelser er forankret i et empirisk fokus på massemedier og et teoretisk fokus på kommunikasjons- og litteraturteori. Foruten å analysere et konkret case-studie, var hensikten med dette å utvikle et perspektiv på etnisitet og nasjonalisme som ikke bare fanger deres framvekst, men også tilfeller der deres intensitet varierer eller svekkes.
------------------------------------------------

Kathinka Frøystad er født i Bergen i 1966. Hun ble cand.polit. i 1994. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Frøystad er i dag tilknyttet Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 

Publisert 21. okt. 2000 00:00 - Sist endret 23. okt. 2009 14:43