Jan Ketil Simonsen: Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia

Disputas for dr. polit-graden: Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia

Doktorand: Jan Ketil Simonsen
Sted: Gamle Festsal, Sentrum
Tidspunkt: 03-06-2000 Klokken 10.15
Melding:
Sosialantropologisk institutt:

Jan Ketil Simonsen disputerer for dr.polit graden over avhandlingen "Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia".

PRØVEFORELESNINGER:
Fredag 02.06
Ragnar Frisch Auditorium (Ullevaal kino)
kl. 16.15 Selvvalgt tema: Negotiating relations of gender in contemporary urban Zambia: the role of 'Kitchen Parties'
kl. 17.15 Oppgitt tema: 'Social structures are an artifact of analytical emphases and contextualisations'. Discuss.

DISPUTAS:
Lørdag 03.06
Gamle Festsal, Sentrum
kl. 10.15

1. opponent Dr. Roy Willis
2. opponent Prof. Henrietta Moore
Koordinator: Prof. Aud Talle

Disputasen ledes av Prof. Thomas Hylland Eriksen


SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

Kvinnelige overgangsritualer hos Mambwe folket i Zambia er tema i avhandlingen til Jan Ketil Simonsen. Studiet er et ledd i et større arbeid med å etablere en etnografi over Mambwe folkets kosmologi og rituelle liv, som tidligere ikke er beskrevet.

Avhandlingen diskuterer det kvinnelige overgangsritualets forløp, og setter ritualet i sammenheng med andre livssyklus-ritualer som utøves ved fødsler og ekteskapsinngåelse. Ritualet utføres ved første menstruasjon. Påstanden er at i ritualet settes novisens kjønnsmodning og reproduktive evner i relasjon til en tenkt mannlig partner, hennes fremtidige ektemann. Ritualet dramatiserer det ektefeller kan skape sammen, som barn og hus, men også større sosial fellesskap som landsbyer og høvdingedømmer som blant Mambwe folket etableres og videreføres gjennom slektskap og ekteskapsrelasjoner. Slik sett setter Mambwe kvinnene novisens kjønnsmodning inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

Doktoranden beskriver i detalj hvordan dette dramatiseres gjennom sang, kroppsbevegelser, og modellering av ulike skulpturer. Avhandlingen viser også hvordan de rituelle handlingene og symbolbruk tolkes forskjellig av utøverne og hvordan dette henger sammen med alder og stadium i deltagernes reproduktive karriere. Studiet tar også for seg ritualets materielle kultur, og doktoranden viser hvordan gjenstander og substanser som brukes symbolsk i ritualet også inngår som en del av mambwekvinnenes hverdagslige reproduktive teknologi.

Materialet avhandlingen bygger på er innsamlet blant Mambwe-talende folk i nordlige Zambia og blant innflyttere til hovedstaden Lusaka. Materialet er basert på deltagende observasjon, uformelle intervjuer, og produksjon av audiovisuelle tekster.

Teoretisk bygger avhandlingen på Marilyn Stratherns kritikk av konvensjonell antropologisk teori om overgangsritualer. Doktoranden anvender hennes alternative perspektiv som fokuserer på hvordan kropp, person, og reproduktiv adferd transformeres og konstitueres i rituelle prosesser. Som tolkningsredskap i studiet av symbolske uttrykk, er hennes alternative perspektiv en videreutvikling av den symbolske logikken i gavebytte (Marcel Mauss).

------
Jan Ketil Simonsen er født i Oslo i 1958. Han tok Cand. Polit.-graden i 1993. Arbeidet er utført ved Sosialantropologsk institutt, Universitetet i Oslo.
 

Publisert 15. mai 2000 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:35