Gunnvor Berge: In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in Northern Mali

Disputas for dr. polit-graden: In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in Northern Mali

Doktorand: Gunnvor Berge
Sted: Aud 2 Georg Sverdrups hus (UB)
Tidspunkt: Lørdag 06. mai, kl. 10.15
Melding:
Sosialantropologisk institutt:

Gunnvor Berge disputerer for dr.polit-graden over avhandlingen:
In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in Northern Mali

PRØVEFORELESNINGER:
Tid: 05. mai 2000
Sted: Aud 2, Eilert Sundts hus

Klokken 16.15 Selvvalgt emne: A call to engange in urgent issues: Anthropology and war

Klokken 17.15 Oppgitt emne: Discuss how the rights of indigenous peoples should apply in a stratified society.


DISPUTAS:
Tid: 06. mai 2000
Klokken 10.15
Sted: Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB)

1. opponent: Prof. John G. Galaty, McGill University
2. opponent: Dr. Georg Klute, University of Siegen
Komiteens koordinator: Prof. Aud Talle, Sosialantropologisk institutt, UiO

Disputasen ledes av Prof. Tom G. Svensson 

 

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN : ET FORSVAR FOR NOMADISME

Husdyrhold basert på nomadisme er en levemåte som av mange var spådd å dø ut med det andre årtusenet. I sin avhandling, basert både på historiske kilder og egne opphold i Nord-Mali, argumenterer Gunnvor Berge for at nomadismen langt fra er så syk som spådommene skulle tilsi. Nomader har alltid hatt problemer med å tilpasse seg statsgrenser, men i tørre områder der nedbøren er uforutsigelig og ressursene spredt, er det mye som tyder på at nomadene er mer levedyktige en statene som sprang ut av kolonitiden.

Berge forsvarer sin avhandling for dr.polit?graden ved Universitetet i Oslo lørdag 6. mai. Avhandlingen er lagt til Timbuktuområdet i Nord-Mali i Vest-Afrika. I første del av avhandlingen er Berge opptatt av hvordan forholdet mellom statsmakt og nomader har forandret seg gjennom historien. Særlig legges det vekt på hvordan nomadene og statene i området konkurrerte om kontrollen over viktige ressurser, som handelen gjennom Sahara, saltgruvene, skatteinnkrevingsrettigheter, markedsplassene og ikke minst byen Timbuktu. I avhandlingen reiser Berge videre spørsmål ved hvordan vestlige forskere har beskrevet og analysert forandring. Hun hevder at vestlige forskere har hatt for vane å overdrive de forandringene som kolonitiden brakte. I dette området har Tuaregnomader forholdt seg til statsdannelser i hundrevis av år. I så måte er kolonitiden mer en fortsettelse og vidreeutvikling av en trend, enn noe radikalt nytt. På samme har vestlige forskere gjerne overdrevet lokalbefolkningens ansvar for å ødelegge miljøet de lever i og dermed forsårsake forørkning, og undervurdert klimavariasjonenes betydning. Avhandlingen legger også vekt på å få fram at nomadenes tilpasning til spredte ressurser gjennom å flytte seg dit vann og beite finnes, har mye mer for seg en jordbruk gitt klimaet, der det eneste forutsigelige er at neste års nedbør er uforutsigelig.

Gunnvor Berge er født på Lillehammer i 1954, og tok mag.art.?graden i 1985. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Senter for Utvikling og Miljø, og Institutt og Museum for Antropologi, begge ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 1. mai 2000 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:30